Store forandringer i erhvervslivets brug af business intelligence har de seneste år givet store forandringer blandt leverandørerne. Flere af de større leverandører er de seneste år forsvundet gennem opkøb, mens de mindre leverandører får stadig sværere ved at øge vækst og indtjening. Markedet nærmer sig det, analysehuset Gartner definerer som et ”tipping point”, hvor teknologier ensrettes, og løsninger enten indlejres i bredere forretningsudviklingsprojekter på tværs af den generelle digitale omstilling – eller som mindre, brugerspecifikke løsninger. Konkurrencen er derfor skærpet på det danske marked for business intelligence-løsninger, hvor flere leverandører dog stadig vurderer, at potentialet er stort. Men de seneste mange års indtjeningfest er nu flere steder afløst af mere moderate stigninger i resultaterne. Trods store forskelle blandt leverandørerne rammer branchens samlede bruttomarginaler nu encifrede procenttal, mod tidligere tocifrede. Flere end halvdelen af leverandørerne fremviser mindre overskud end tidligere, viser Økonomisk Ugebrevs årlige analyse af business intelligence-leverandører, hvor omsætningen fra dette område udgør mere end 75 procent.

En af markedets sundeste leverandører, Kapacity, satser fortsat på de større enterprise data warehouse-projekter og mener, at der stadig er mange opgaver i det segment: ”Vi har de seneste år konsolideret os og styrket vores kompetencer på både interne og markedsrettede processer. En konsolidering, som kortvarigt har kostet lidt på nettoindtjeningen, men som også giver et sundt fundament for fremtidig vækst på top- og bundlinje,” siger CEO Philip Lykke Christensen. Han vurderer, at der stadig er et stort potentiale på de større grundlæggende BI-projekter, men oplever ligeledes en kraftig fremgang på governed selfservice-projekter og rådgivning omkring BI-governance.

Ændrede markedsforhold
Økonomisk Ugebrevs årlige analyse af BI-markedet i Danmark viser større variationer end tidligere i leverandørenes økonomske udvikling. Resultaterne afspejler dermed en større polarisering. Løsninger leveres oftere enten som lokale funktionsløsninger til helt specifikke behov eller som underliggende ydelser indlejret i konsulentopgaver med fokus på digitalisering i større sammenhæng.

Mange virksomheders digitaliseringsfokus har de seneste år betydet fornyelser, opdateringer og mere power, hvilke betyder, at konkurrenceparametrene på sigt vil glide væk fra projekter om ”styr på stamdata og infrastruktur”, mod i højere grad at fokusere på brugeranvendelse og/eller tydelig målbar forretningsværdi i relation til strategi eller kunder. Markedets største aktør, SAS Institut, skriver i sin årsrapport bl.a.: ”I 2014 erfarede vi en markant stigning i efterspørgslen på løsninger inden for datavisualisering og analyse på tværs af brancher. Disse løsninger repræ-senterer første del af en omfattende modernisering af SAS’ produkter og løsninger.” Udviklingen har kunnet anes i flere år, men nu indikerer den noget lavere indtjeningsevne i Danmark, at det er mere end blot en tendens. På globalt plan formulerer analysehuset Gartner det som ”et tipping point” i deres årlige Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms , hvor de overordnet konkluderer at ”The BI and analytics platform market’s multiyear shift from IT-led enterprise reporting to business-led self-service analytics has passed the tipping point. Most new buying is of modern, business-user-centric platforms forcing a new market perspective, significantly reordering the vendor landscape.”

Konsolideringerne er i gang
Markedet i Danmark har da også som følge af ”the tipping point” oplevet konsolideringer, hvor leverandører har søgt at styrke forretningskompetencerne eller industrifokus. En af Danmarks største leverandører, Rehfeld Partnes, blev så-ledes i 2015 opkøbt af IMS Health, der en førende international BI-leverandør inden for Healthcare og Life Sciences. Samarbejdet blev i høj grad defineret som et forretningsog kompetencefokus og ikke som et teknologisk vidensopkøb. ”Med de to selskabers kompetencer, viden og kundesegmenter kan vi nu levere endnu bedre løsninger, der vil sikre et stærkere beslutningsgrundlag for alle interessenter,” sagde adm. direktør Claus Rehfeld i forbindelse med salget i juni 2015. Året før blev en anden af de største hjemlige leverandører, Platon, overtaget af revisions- og konsulenthuset Deloitte med den forklaring, at forretningsog værdiskabelse var omdrejningspunktet – ikke teknologiindsigt. Platons stifter og nu partner i Deloitte, Michael Borges, argumenterede for salget med, at Deloitte havde forretningsindsigten, som kunderne krævede. I året 2015 blev yderligere de noget mindre leverandø- rer House of BI og Ejvind Hald & Co. solgt til henholdsvis Combine og Saxo Bank. To opkøbshistorier, som også bekræfter tendensen om skærpelsen af forretningsfokus. Markedet er således stadig i vækst, men konsolideringsfasen er sat i gang, hvor færre af de mindre aktører kan være med, de større er forsvundet og de største teknologihuse og de store konsulenthuse fylder mere i landskabet.

Læs hele udgivelsen her