Del artiklen:

Meget tyder på, at den globale økonomi har stået foran flere årtier med et stærkt globalt økonomisk opsving. Vurderingen er baseret på to grundforudsætninger: For det første skal den fortsatte gældsboble og et årti med uproduktive overinvesteringer efter centralbankernes QE-stimulansprogrammer først afvikles. Det vil kræve en ekstremt hård oprydning i kølvandet på en ganske betydelig værdidestruktion i form af markant kursfald på aktiemarkederne. Bordet skal gøres rent, før der for alvor kan skabes et sundt og varigt grundlag for fremtidig økonomisk vækst. For det andet viser temaet i denne udgave af Økonomisk Ugebrev om Globale Megatrends 2016, at en stribe nye teknologier står foran afgørende kommercielle gennembrud, som kan vende op og ned på de fleste af erhvervslivets traditionelle hovedaktører, nye innovative produkter og disruptive forretningsmodeller samt de måder erhvervslivet samhandler og kommunikerer på. Hovedparten af megatrendene, vi beskriver i årets første tema, er på mange måder velkendte teknologier, men det interessante er, at det er teknologier, produkter og processer som nu er ved nå en forretningsmæssig modningsgrad, hvor de får betydning for helt almindelige erhvervsvirksomheder og forbrugere. Det er netop i denne fase af en ”industrirevolution”, at mange virksomheder kan opnå en position helt fremme i feltet, hvis man styrker konkurrenceevnen gennem målrettet informationssøgning og visionær forretningsudvikling.

I temaet gennemgår vi det fænomen, som er opkaldt ”disruptive forretningsmodeller.” Som det fremgår vedrører dette fænomen ikke kun taxakørsel med den nye aktør Uber og logi gennem boligudlejningstjenesten Airbnb. Nytænkningen vedrører alle virksomheder: Næ-sten alle risikerer nemlig at blive kørt over af en smart ny konkurrent med en bedre teknologi. Vi har også kigget mærmere på IoT, altså ”Internet of Things”, som stadig kommer tættere på, og som vil ændre måden vi indretter os på hjemme, og hvordan virksomheder styrer alt fra logistik til produktion. Vi har set på 3D Printing, som nu for alvor står foran et kommercielt gennembrud, hvor også et stigende antal erhvervsvirksomheder anvender teknologien i produktion eller reservedelsfremstilling. I næste udgave af Økonomisk Ugebrev kigger vi også nærmere på den aktuelle situation inden for robotteknologi.

Tema i næste udgave af Økonomisk Ugebrev er de nære ”Strategiske Tendenser 2016 – muligheder og udfordringer”, hvor vi går tættere på det aktuelle makroøkonomiske miljø, både på nære og fjerne markeder. Som det fremgår af denne analyse om aktiemarkederne i Økonomisk Ugebrevs søstermagasin, Aktieugebrevet, bragt den 2. januar 2016, ses en stribe makroøkonomiske risici hobe sig op. Vi vil blandt andet også gennemgå en række internationale finanshuses vurderinger af disse risici, og hvor det kan føre hen i 2016. Godt Nytår.

læs udgivelsen her 

Del artiklen: