”Nykredit er en bank.” Sådan lød de humoristiske tvreklamer, der for fem år siden skulle slå fast, at Nykredit ikke kun er realkredit, men også bank. Nu tyder meget på at den nuværende topchef – Michael Rasmussen, der selv kommer fra Nordea – går endnu mere aggressivt til værks end offentligheden (og låntagerne, som er ejerne af Nykredit) er klar over. Det handler angiveligt ikke længere om, at Nykredit også skal have en bank, men derimod om at banken skal være det primære, mens realkreditten bliver reduceret til et supplement. Det er den vurdering, en række tidligere højt placerede Nykredit-medarbejdere enstemmigt giver udtryk for over for Ugebrevet. Det betyder, at nye erhvervskunder reelt kun er interessante, hvis de samtidig vil være bankkunder. Det er dermed i praksis slut med som virksomhed at få et realkreditlån i Nykredit til en konkurrencedygtig pris, hvis man ikke samtidig er klar til at lægge sine bankforretninger i samme koncern.

Ledelsen lancerede tidligere planen ”winning the double”, der går ud på, at ledelsen vil forsøge den svære balancegang, der ligger i Totalkredit-samarbejdet med pengeinstitutterne samtidig med udviklingen af Nykredits egen distribution af bank- og realkreditprodukter. Nykredit har dermed distributionsnettet gennem Totalkreditbankerne, og det bliver fra marts udvidet til også at omfatte erhvervsudlån. Men til trods for dette er vurderingen over for Ugebrevet, at topledelsen fortsætter en benhård satsning på at gøre selve Nykredit Bank til et bærende element i koncernen. ”Modellen kan virke defokuseret, for man kan ikke i længden både være loyal over for salgskanalen og samtidig opbygge sin egen bank. På et tidspunkt må man vælge,” siger seniorrådgiver Lars Krull fra Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Samtidig peger han på, at en tættere binding mellem et institut og en realkreditudbyder ikke er med til at øge konkurrencen.

Ikke i kundernes interesse
Flere erhvervslåntagere, Ugebrevet har været i kontakt med, oplever en tydelig ændring i den behandling, sager om erhvervslån på realkreditområdet nu får. For det første er meldingen, at de ansatte i Nykredit nu har fået begrænset deres muligheder for at træffe beslutninger ganske markant. For det andet har Nykredit nu mere fokus på at levere en bankløsning end et realkreditklån. I et konkret eksempel ønskede en investor med en udlejningsejendom størst og længst mulig realkreditfinansiering for at frigøre midler til andre områder. Ejendommen har et areal på over 5000 kvadratmeter og er fuldt udlejet til omkring ti forskellige lejere. ”Selvom lejemålene er udlejet til attraktive lave lejeniveauer, så viser

Nykredits beregninger, at de har sat et afkastkrav tæt på 16 procent i deres vurdering af ejendommen. De tilbyder så et lån på 60 procent af denne vurdering, men det er et tiårigt lån med afdrag, og dermed meget langt fra at opfylde det behov, vi som investor har,” siger ejeren af ejendommen. Han oplyser ydermere til Ugebrevet, at medarbejderne fra Nykredit direkte sagde, at de ikke tjener noget på realkredit, og at det, der er interessant for dem at levere, er en bankløsning, fordi indtjeningen er tre gange så høj i banken. ”Som kunde i Nykredit, og dermed ejer, er jeg ikke interesseret i at Nykredit får den størst mulige indtjening. Det er ikke det, der er ejernes interesse. Jeg er interesseret i, at de kan levere de bedste og billigste realkreditløsninger,” siger investoren. Rasmus Visby, der opstiller til det kommende repræ- sentantskabsvalg på erhvervsområdet, er enig. ”Det, der er i låntagernes interesse, er, at Nykredit kan levere billige realkreditlån,” siger han og peger på, at Nykredit Bank i øjeblikket er en ganske lille spiller på erhvervsområdet, og at det ikke er i ejernes interesse, at der skal opbygges en stor erhvervsbank.

Bankens nye status italesat internt
Nykredit lancerede allerede i foråret 2015 deres Bolig-Bank-koncept, som er rettet mod privatkunder. Derimod er de ikke i deres udmeldinger om at styrke kerneområdet kommet med tilsvarende officielle meldinger på erhvervsområdet. De tidligere Nykredit-ansatte, Ugebrevet har talt med, peger desuden på, at der i ganske stort omfang har været tale om, at gamle Nykredit-medarbejdere er blevet erstattet med folk hentet fra Nordea, hvor topchefen selv kommer fra. ”Det er med til at underbygge den klare tendens til, at det er bankforretninger, der nu skal dominere. Der er ikke plads til gamle realkreditfolk. Nu vil man have medarbejdere, der kan lave bankforretninger,” siger vedkommende. ”Det er direkte italesat fra ledelsen, at man skal satse mere på banken, fordi der er en tre gange så høj marginal i banken i forhold til realkreditdelen,” fortsætter han. Hidtil har Nykredit kun haft begrænset succes med sin bank. Set over de seneste fem år har Nykredit Bank samlet knap været i stand til at præstere et overskud. 2015 bliver måske vendingen, for de første ni måneder viser et overskud på mere end 1 mia. kr. Men det er altså ikke nok til at udligne det samlede resultat for perioden fra 2011 til 2014. Det har i høj grad været renteswaps, der har belastet bank-delen, og i 2015 er det da også denne del, der omvendt bidrager positivt. Derimod er selve realkreditdelen forholdsvis velkørende, men altså ifølge en lang række udsagn fra tidligere ansatte alligevel det område, der nu nedprioriteres og skal stå i skyggen af banken.

Nykredit har ikke ønsket at kommentere Ugebrevets oplysninger.

Læs hele udgivelsen her