Økonomisk Ugebrev havde fredag eftermiddag lige før deadline en stor artikel parat om en større finansiel virksomhed, som er blevet ransaget af politiet efter at være politianmeldt af en anden finansiel virksomhed. Selskabets kontor og en række ledende medarbejderes private boliger var blev ransaget efter en koordineret indsats, hvor politiet indsamlede PC’ere og andre dokumenter af relevans for sagen.

Økonomisk Ugebrev har arbejdet på artiklen de seneste to uger og har været i kontakt med selskabet, der har fremlagt skriftlige redegørelser fra selskabets advokat, hvori det er erkendes, at politiet har foretaget ransagninger. Økonomisk Ugebrev har desuden fremsendt en stribe spørgsmål til selskabet, og artiklen var udarbejdet på grundlag af det samlede skriftlige materiale, hvor også selskabets synspunkter om, at der ikke var foregået noget ulovligt, loyalt var gengivet.

Direktøren i den finansvirksomhed, som har indgivet politianmeldelsen, udtaler til Økonomisk Ugebrev: ”xxx har i samråd med vores eksterne advokater overdraget materiale vedrørende misbrug af fortrolige erhvervshemmeligheder til videre efterforskning hos politiet. Xxx ser med stor alvor på sagen, der vedrører tidligere medarbejderes brug af fortrolige kundeoplysninger. Vi lader nu de offentlige myndigheder foretage deres efterforskning og har ikke yderligere kommentarer, så længe efterforskningen er i gang.”

Fredag eftermiddag op mod deadline, og uden at den finansielle virksomhed eller retten havde set den endelige artikel, blev der på anmodning af selskabets advokat nedlagt et generelt navneforbud mod at omtale selskabet og de implicerede ledende medarbejdere. Det skete altså efter, at Økonomisk Ugebrev havde været i dialog med selskabet, som havde bidraget med fyldig omtale af sagen ud fra sit synspunkt. Selskabets advokat søgte også at få retten til at nedlægge fogedforbud mod, at Økonomisk Ugebrev omtalte den pågældende artikel. Om baggrunden for et eventuelt fogedforbud skriver selskabets advokat blandt andet: ”Økonomisk Ugebrev ventes ved omtale af politiets efterforskning mod (xxx) og dennes medarbejdere at fremsætte og/ eller viderebringe beskyldninger mod (xxx) og dennes medarbejdere for retsstridig og strafbar adfærd, hvilket udgør en retsstridig krænkelse i form af injurier efter straffelovens paragraf 268, subsidiært paragraf 267. Det bemærkes i denne forbindelse, at det efter retspraksis er fastslået, at blot det, at en journalist i et massemedium stiller spørgsmål ved en persons ordentlighed, anses som en fuldbyrdet injurie, jf. UfR.1999.122H.”

Selskabet fik ikke medhold i et fogedforbud. Økonomisk Ugebrev forventer at kunne bringe artiklen i sin helhed, så snart navneforbuddet er ophævet. Økonomisk Ugebrevs advokat har kæret navneforbuddet til landsretten.

Læs hele udgivelsen her