Finansministeriet har som storaktionær nu hyret Rothschild til at rådgive om løsningsmodeller for fremtidens danske post- og logistikvirksomhed. Økonomisk Ugebrev opstiller her to sandsynlige scenarier for, hvordan det vil ende. Mest sandsynligt er det, at den danske postforretning i sin nuværende form opløses og forsvinder.

Økonomisk Ugebrev har tidligere i regnskabsanalyser påvist, at den almindelige drift i den danske postforretning langt fra er så negativ, som Post-Nord har fremført. Når man ser bort fra kæmpe hensættelser til omstruktureringer i de seneste år, har cash flow faktisk været positiv.

Men bortset fra det: Hvad er der egentlig af langsigtede løsningsmodeller for fremtidens PostNord i Danmark, hvor det eneste krav i sidste ende er, at der skal omdeles...