Meget tyder på, at 2016 bliver et vanskeligt år for de danske banker, som givetvis kommer til at fokusere mest på omkostningsbesparelser, udfordringer fra nye disruptive finansielle aktører og skærpet konkurrence på de mest lukrative forretningsområder som eksempelvis formueforvaltning. Såkaldt ”private banking” ser således ud til at være det eneste lyspunkt i de seneste bankregnskaber.

Signalet fra aktiemarkedet var i den forgangene uge også klart: Bankaktier i 2016 bliver slet ikke så attraktive, som analytikerne havde forventet, altså hvis resultaterne i Nordea og Ringkøbing Landbobank er en rettesnor for de øvrige banker. Begge aktier blev torsdag efter regnskabet sendt ca. fem procent ned. Også de øvrige bankaktier fik drag over nakken med et kursfald på op mod to procent, angiveligt fordi der nu ses øgede strukturelle svagheder i bankernes indtjeningsmønster. En lille procent af kursfaldet skyldtes dog et generelt kursfald i det europæiske bankindeks Stoxx Banks.

Fra Ringkøbing Landbobank siger adm. direktør John Fisker til Økonomisk Ugebrev, at banken for tiden henter den største fremgang inden for private banking, blandt andet via filialer i Nordkøbenhavn og inden for pension. ”Groft sagt kan man sige, at det er vanskeligt at tjene penge på almindelige udlån og indlån. Derfor satser vi strategisk på andre områder, eksempelvis private banking og kapitalforvaltning af pensionsmidler. Det bliver en stadig vigtigere indtægtskilde for os.”

John Fisker er forbeholden i sin optimisme om udviklingen det kommende år: ”Der er ingen tvivl om, at vi er mere bekymrede for udsigterne nu, end vi var i starten af 2015. Det afspejles også i den forventningsinterval, vi har udmeldt for 2016. Men jeg må også erkende, at der er skabt rum til at vi kan skuffe lidt uden at nedjustere. Lige nu forventer vi også vækst i 2016, men der kan gå meget galt, så den forventede vækst udebliver.”

Om forventningerne til 2016 skriver banken: ”Med baggrund i udsigterne for 2016 samt de aktiviteter og tiltag, som vi vil gennemføre i 2016, er det bankens forventning at kunne realisere udlånsvækst i løbet af 2016. Samtidig forventes det dog, at presset på bankens rentemarginal vil fortsætte (…) ligesom det forventes, at nedskrivningerne i 2016 vil være lavere end i 2015. Samlet set forventes et basisresultat for 2016 i intervallet 475 – 575 mio. kroner.” Basisresultatet endte sidste år på 588 mio. kr. hvorved bunden af det udmeldte interval svarer til et overskudsfald på næsten tyve procent.

Landbrug synes forsat at være de landbrugstunge bankers største udfordring. Eksempelvis har Ringkøbing Landbobank nu tabsnedskrevet et beløb, hvad der svarer til 43 procent af de udestående landbrugsudlån:

”Noteringspriserne på både svinekød og på konventionel mælk er faldet fra begyndelsen af 2015 til slutningen på året. Dette forhold har sat sektoren under yderligere pres. Eksponeringen mod den animalske produktion udgør 3% af bankens samlede udlån og garantier. Der er individuelt nedskrevet 284 mio. kroner og gruppevist nedskrevet 160 mio. kroner på kvæg- og svinebrug, og den samlede nedskrivningsprocent udgør ultimo 2015 43%. Med de udfordringer som den animalske produktion oplever, er banken i dag tilfreds med, at bankens landmænd er mindre gældsatte end gennemsnittet af sektoren, og vi føler os komfortable med det nuværende nedskrivningsniveau,” skriver banken.

I Nordea betones betydningen af de kommende års transformation over mod udnyttelse af de nye digitale muligheder i banken, som de færreste mindre danske banker har fokus på: ” The coming three years will be a transition period in which we will execute on our transformational change agenda in order to generate a truly digital bank. We will initiate certain key activities to manage the transition efficiently, which led to a restructuring charge of EUR 263m in the fourth quarter. Together with the investments in our core banking platform, the outcome of this transformational agenda will lead to a more efficient and straightforward structure and reduce administrative complexity to the benefit of our customers, employees and investors,” skriver Nordeas ledelse i årsregnskabet .

Som tidligere beskrevet (se seneste udgave af Økonomisk Ugebrev artikel ”Korsbæk Bank er væk om fem år”) kommer fremtidens digitale bank til at omfatte næsten alle funktioner, undtagen asset allokation og private banking for velhavere. Nordea skriver videre, at ”A few examples of activities are the shift from physical to digital distribution and establishing e-branches, a focusing of customer coverage across Europe to further leverage resources and competencies in the Nordics, (except for our cash equities, private banking and asset management franchise) and costs related to shift of competencies to support the digital transformation and compliance.The provision also covers the current activities to decrease the number of head office locations and to relocate to head office premises outside of the central business districts.”

Læs hele udgivelsen her