Dystre nyheder fra den internationale minebranche og omvæltninger i cementbranchen sår nu tvivl om, hvorvidt FLSmidth & Co’s strategi tager tilstrækkeligt højde for de grundlæggende ændringer, som disse vigtige kundegrupper er midt i. I begyndelsen af februar 2016 kom nye bekymrende markedssignaler: Eksempelvis kreditvurderingsbureauet Moody’s vurderer, at FLSmidths vigtige kunder i minesektoren nu er midt i en nedgangsperiode, der ikke udgør ”en normal cyklisk nedgang” men ”et fundamentalt skifte i driftsbetingelserne for minesektoren.” FLSmidth kan blive ramt af en slags ekstra hårdhændet ”New Normal 2.0” efter finanskrisen.

Virksomheden har over nogle år igangsat en række initiativer, der skal sikre, at selskabet kommer styrket igennem den aktuelle nedtur. Initiativerne bidrog til, at selskabet kom ud af 2015 med et ebitda-driftsresultat på 1878 mio. kr., mod 2106 mio. kr. i 2014 og 1618 mio. kr. i 2013. Altså et respektabelt resultat i betragtning af udviklingen på markederne, og i betragtning af at omsætningen dermed på blot to år, siden 2013, er faldet til 19,7 fra 25,0 mia. kr.

I de seneste måneder er udsigterne for de vigtige kundegrupper, cementindustrien og minebranchen, dog blevet forandret: Cementindustrien er præget af store virksomhedsovertagelser og fusioner, som ofte skal finansieres ved, at de fusionerede enheder skruer ned for investeringerne, hvilket så produktionsmæssigt skal opvejes af synergier og bedre kapacitetsudnyttelse. For mineindustrien ser situationen mere alvorlig ud: Store mineselskaber som Rio Tinto, BHP Billiton og Anglo American (AAL) har i de seneste uger fået nedjusteret deres kreditrating: Anglo Americans er sat ned fra Ba3 til Baa3, eller fra ”investment grade” til ”non–investment grade / speculative”.

Selskaberne har iværksat nye sparekampagner for at forsvare deres kreditværdighed. Moody’s understreger, at meddelelsen om Anglo Americans rating ”reflects Moody’s view that the current environment is not a normal cyclical downturn, but a fundamental shift in the operating environment for the global mining sector. Og Moody’s tilføjer, at ”with the downturn likely to be deeper and longer than previously anticipated, the rating agency believes that price risk remains to the downside, given global economic uncertainties and slowing growth in China.” Topledelsen i FLSmidth understreger, at selskabet står godt rustet til at komme igennem nedturen, som nu står til at blive væsentligt længere, end selskabet ventede i 2014. Men kundernes forværrede og forlængede nedtur gør alligevel en række spørgsmål mere påtrængende:

• Har selskabet i sine planer taget højde for, at det aktuelle tilbageslag i minebranchen kan være mere omfattende end blot en cyklisk nedtur?

• Ifølge FLSmidth er selskabet foreløbig kommet bedre gennem tilbageslaget end konkurrenter og andre peers. Virksomheden leverer ikke meget dokumentation for denne påstand. Tyder en sammenligning ikke snarest på, at FLSmidth ligger i midterfeltet og noget under de bedste? (Se skema)

• Hvor er dokumentationen for, at FLSmidth vil komme forholdsvist styrket ud af den aktuelle nedtur, sådan som ledelsen flere gange har påpeget? Der ses ikke umiddelbart tegn på, at virksomheden over en cyklus markant vil være i stand til at løfte for eksempel ebit-marginen og afkastet af kapitalen i forhold til sine peers.

• Hvor er dokumentationen for, at FLSmidth – sådan som selskabet siger – i særlig grad formår at imødekomme kundernes efterspørgsel efter produktivitetsfremmende forbedringer frem for øget kapacitet? Peers som for eksempel Metso understreger også, at de netop kan tilbyde produktivitetsforbedringer.

• Hvad kan FLSmidth gøre for yderligere at skabe omsætning i en nedtur? Også her giver Metso et interessant eksempel, idet det finske selskab nu blandt andet specialiserer sig i og tjener penge på at lukke andre virksomheders produktionsanlæg ned.

• FLSmidth udnytter et dårligere arbejdsmarked for branchens eksperter til at hente ny ekspertise ind i selskaber og til at øge satsningen på uddannelse. Men hvad koster denne indsats konkret, og hvad kan selskabet få ud af den?

Læs hele udgivelsen her