Selvom 86 procent af låntagerne i Nykredit er almindelige private boligejere med 61 procent af Nykredits samlede realkreditudlån, så er de private slet ikke repræsenteret i bestyrelsen for Foreningen Nykredit. Bestyrelsen er derimod domineret af erhvervsinteresser med helt andre økonomiske interesser end boligejerne, nemlig lave bidragssatser på store erhvervslån, som typisk forhandles individuelt. Boligejerne betaler som bekendt faste bidragssatser som ikke er til forhandling, og det giver vidt forskellige interesser hos boliglånere og erhvervslånere. Særligt erhvervslånerne i Nykredits bestyrelser kan man have mistænkt for at kunne forhandle sig til ekstra attraktive bidragssatser.

Eksperter og organisationer er på det grundlag kritiske over for, at langt den største medlemsgruppe, nemlig boliglånerne, ikke er repræsenteret med nævneværdig indflydelse i Foreningen Nykredit.” Det er en skævvridning, og det er uheldigt at boligejerne ikke er repræsenteret,” siger seniorøkonom Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet. ”For de private boligejere er der tale om en kundegruppe, der ikke som på erhvervsområdet kan forhandle deres bidragssatser. Vores undersøgelser viser, at hvis private boligejere vil skifte realkreditinstitut, så tager det tolv år at hente omkostningerne hjem. Boligejerne sidder dermed med en benlås, hvor de ikke kan ”stemme med fødderne” ved at flytte institut, og samtidig med, at de er sat uden for indflydelse på grund af svag repræsentation i bestyrelsen,” siger Morten Bruun Pedersen til Økonomisk Ugebrev.

Med Nykredit-koncernens konstruktion, hvor Foreningen Nykredit er den øverste ejer af en række holdingselskabet og i næste række driftsselskaber, er det således bestyrelsen i Foreningen Nykredit, der udgør det øverste bestyrelseslag. På papiret er denne bestyrelse valgt af repræsentantskabet. Men i praksis er der tale om en selvsupplerende bestyrelse, lyder vurderingen.

Tidligere bankdirektør, cand.oecon. Jørn Astrup Hansen retter kritik mod den måde, bestyrelsen for Foreningen Nykredit bliver sammensat på: ”Der er reelt tale om en bestyrelse, der supplerer sig blandt sine egne. Bestyrelsen udpeger repræsentantskabet, der har udviklet sig til en klub eller en loge.” Videre siger Jørn Astrup Hansen: ”Det nuværende system er gennemført udemokratisk, og Nina Smiths (næstformand i bestyrelsen, red.) tale om demokrati klinger hult.”

Han vurderer, at en effektiv demokratisering af ledelsesstrukturen i Nykredit må starte nedefra med effektive, demokratisk valg til repræsentantskabet med repræsentanter valgt af og blandt låntagerne. ”Herefter kan vi formentlig komme dertil, at det er repræsentantskabet, der vælger bestyrelsen, og ikke som nu, hvor bestyrelsen udpeger repræsentantskabet,” vurderer Jørn Astrup Hansen.

For tiden består bestyrelsen i Foreningen Nykredit af 13 medlemmer, hvoraf de fire er valgt af medarbejderne. Af de resterende ni medlemmer er tre valgt af obligationsejerne. I praksis er det bestyrelsen selv, der har opstillet dem som kandidater. Alle de tre er i klassen af tunge erhvervsfolk. I foreningens bestyrelse siddet blandt andet adm. direktør Per Hallgreen fra det store ejendomsselskab Jeudan. Han har umiddelbart meget stærke forretningsmæssige interesser i at forhandle lave bidragssatser til Jeudan og deres virksomheder. Og som bekendt betaler store solide erhvervskunder nogle helt andre (lave) bidragssatser end almindelige boliglåntagere. Om Per Hallgren oplyses særskilt på Nykredits hjemmeside, at han er ”uafhængig”, hvilket ikke nærmere forklares. Andre medlemmer af foreningens bestyrelse er den nuværende næstformand professor Nina Smith og Hans Bang-Hansen. De sidste fire medlemmer er blandt andet Michael Demsitz, der er direktør for Boligkontoret Danmark, Steffen Kragh, der er adm. dir. hos Egmont og endelig Anders Obel, der er adm. dir. C.V. Obel. Alle har særskilte interesser i lave bidragssatser for store erhvervslånere.

Dermed er bestyrelsen totalt blottet for medlemmer af almindelige private låntagere. Nykredit afviser dog, at erhvervsfolkene i Nykredits bestyrelser får særligt attraktive bidragsvilkår. Formand for Nykredits bestyrelse, advokat Steen Christensen har udtalt til Ekstra Bladet, at bestyrelsesmedlemmerne ikke får nogen særfordele, og at deres lån er ydet ”på almindelige markedsvilkår”.

Netop Ekstra Bladet har i denne uge i tre stort opsatte artikler lagt ekstra pres på Nykredit, med kritiske artikler mod hvad man kan opfatte som en udemokratisk skindemokrati, hvor de egentlige ejere, nemlig boligejerne er sat ud på sidelinjen. Den kritiske forbrugerforening Consum.dk har senest sat en offensiv ind for at få et reelt demokrati, hvor kritiske kandidater nu selv stiller op til de kommende valg til repræsentantskabet, altså uden på forhånd at være indstillet af bestyrelsen. I den forgangne uge var der deadline for nye kandidater for at sikre sig tilstrækkeligt med stillere til at kunne stille op til valget i de to kredse, der er valg i til marts. Den seneste medieomtale i blandt andet Ekstra Bladet har sat ekstra fokus på initiativet, og det lykkedes inden deadline at få en række kandidater på plads til det kommende valg.

Læs hele udgivelsen her