Novo Nordisk er gået ind i en ny epoke, der betyder, at selskabet bliver normaliseret i forhold til andre pharmaselskaber. Tiden med jublende vækst i omsætning og indtjening er forbi i virksomheden, der især fremstiller medicin til behandling af diabetes. Den erkendelse har chokeret investorerne, der i den forgangne uge har skåret 10 procent, eller cirka 100 mia. kr., af selskabets samlede markedsværdi. Derfor tvivler nogle markedsdeltagere nu også på, om de nye og mere moderate vækstambitioner overhovedet kan opfyldes. Ugens massive kursfald illustrerer dermed også, hvor svært det er for en ledelse at styre en ændring af en veletableret og populær ”equity story”. Selskabets forventninger til 2016 og de langsigtede ambitioner, der blev offentliggjort fredag, understregede to ting: Dels vil omsætningsvæksten i lokale valutaer ikke foreløbig igen nå de 11-13 procent, der var normen i perioden 2008-2013. Dels vil koncernen ikke yderligere kunne øge sin overskudsgrad, efter at den fra 2008 til 2015 på imponerende vis er forbedret fra 27 til 44 procent (Se skema).

Efter at selskabet har nået en omsætning på 108 mia. kr., bliver det sværere at vokse kraftigt i fremtiden, og at væksten var aftagende har egentlig stået klart i adskillige kvartaler. Men det skuffer, at driftsindtjeningen nu kun ventes at vokse 10 procent på langt sigt, og endda mindre i 2016. En anbefaling fra Goldman Sachs fra 21. januar 2016 (før offentliggørelsen af de nye langtidsambitioner) byggede på forventningen om, at driftsresultatet kunne løftes med gennemsnitligt 11 procent per år frem til 2020. Og for eksempel J.P. Morgan vurderer nu, at selskabets prognose for 2016 ligger mindst 4 procent under den hidtidige konsensusvurdering.

Skiftet ind i denne nye epoke, hvor Novo Nordisk bliver langsommere og en mere moden og almindelig virksomhed, giver anledning til usikkerhed, som formentlig har trykket kursen ekstra ned. Efter en omsætningsvækst i lokale valutaer på kun 8 procent i 2014 og 2015 og udsigten til en omsætnings- og indtjeningsvækst på 5-9 procent i 2016 stiller for eksempel storbanken UBS spørgsmålstegn ved, om Novo Nordisk overhovedet derefter kan nå op på de 10 procents vækst, som er den nye, langsigtede målsætning. Analytikeren skriver, at det vil kræve en ny ”tydelig acceleration” af væksten, og det betragter hun som ”ambitiøst”. Nogle prognoser venter således en vækst i værdien af det globale marked for ”human insulin”, Novo Nordisks hovedprodukt, på 8 procent årligt i perioden 2015-2020. Novo Nordisk har da også signaleret, at der skal arbejdes hårdt for nu at nå målet om en vækst på 10 procent.

Magtfulde rivaler konkurrerer om dette marked, og Novo Nordisk understreger da også i sin årsregnskabsmeddelelse, at det netop er en strategisk prioritering om at investere i fremtidig salgsvækst, der vil hindre yderligere forbedringer af overskudsgraden, som allerede ligger højt i forhold til konkurrenternes. En udvidet produktportefølje, et betydeligt antal produktlanceringer og fortsatte investeringer i forskning og udvikling vil få overskudsgraden til at stagnere.

I sig selv kan forventningen om en uændret overskudsgrad alligevel undre i en periode, hvor parolen i de fleste større selskaber er blevet, at der altid kan spares og effektiviseres endnu mere. En offentlig erkendelse fra selskabets ledelse om, at den ikke kan komme længere ad den vej, påvirker nu også den traditionelle opfattelse af et Novo Nordisk, der evigt kan forbedre sig.

I de seneste uger har andre nyheder i øvrigt også bidraget til at stille spørgsmålstegn om diabetesbehandling på meget langt sigt. Stribevis af internationale medier har berettet om at arbejdet med at finde en egentlig kur mod Type-1 Diabetes (den mindst almindelige, men mest behandlingskrævende type) og måske også Type 2 skrider godt frem, sådan som det for eksempel fremgår her og her . Arbejdet har været kendt og i gang i adskillige år.

Men det det er først og fremmest den nye equity story, der nu fremstiller et mere modent og et langsommere Novo Nordisk der har givet ny usikkerhed om selskabet. Måske for meget usikkerhed. Det mener i hvert fald den store britiske bank Barclays, der fastholder sin købsanbefaling og kun sænker sit kursmål moderat fra 435 til 432 kr., hvor kursen fredag formiddag lå i 331.

Novo Nordisks ledelse har stadig mulighed for at demonstrere, at de driver et meget effektivt selskab, der vil vokse mindst lige så meget som andre i branchen, og som handles til et price/earnings- forhold, der ifølge Reuters efter det seneste kursfald ligger på omkring 25 og dermed pænt midt mellem rivalerne Eli Lilly og Sanofi.

Læs hele udgivelsen her