Med en dristig satsning, der i højere grad skal gøre TDC til en dynamisk medie- og kommunikationskoncern, vil topchef Pernille Erenbjerg løfte teleselskabet ud af det dødvande, som den i de seneste år er kommet ind i. Både omsætning og indtjening har (når der korrigeres for opkøbet af norske Get) været for nedadgående i de seneste år. Transformationsplanen, som blev præsenteret onsdag, blev imidlertid modtaget med bekymring på børsen. Ikke mindst nyheden om, at udbyttet sættes betragteligt ned og at mærkbar fremgang først kan ventes efter 2016, et nyt indtjeningsfald, førte til et umiddelbart kursfald på ni procent. Torsdag faldt aktien med yderligere fem procent til niveauet 30. Dermed lå aktien lavere end da finanskrisen var værst i februar 2009, og endda også på det laveste niveau siden kapitalfondene for alvor solgte ud af aktien i 2010.

Den nye strategi, der skal sørge for, at TDC ”altid er enklere og bedre,” indebærer ikke mindst, at koncernen vil satse væsentligt mere på underholdning. TDC’s kabel-tv forretning, YouSee, der lancerer sig som ”Danmarks største underholdningsunivers.” bliver det brand, som ydelser til husholdninger i Danmark skal sælges under, og bindes i forhold til denne kundegruppe sammen med varemærket TDC.

Dermed får de danske privatkunder tilbudt en stribe integrerede løsninger på tværs af mobil, bredbånd, tv og fastnettelefoni i Danmark. Sammenslutningen af TDC og YouSee vil ifølge selskabet betyde, at 150.000 kunder vil få bedre forbindelser, 250.000 får en bedre brugeroplevelse, 250.000 får en bedre samlet produktløsning – og at hele 800.000 vil få adgang til bedre underholdning. YouSee vil ydermere tage kampen op mod Netflix og andre fremstormende udbydere af underholdning ved fremover blandt andet at indkøbe flere rettigheder direkte fra producenter.

Indadtil skal sammenlægningen vil forenkle TDC’s driftsmodel, optimere investeringer samt reducere kompleksitet og dobbeltarbejde. Det er en satsning, der skal nedbringe TDC’s eksponering mod den træge, mættede telebranche og give bedre fodfæste i mediebranchen, der – i hvert fald når det gælder kabel-tv og net-baseret underholdning – vokser væsentligt hurtigere. TDC står ikke alene med denne strategi. Også en række udenlandske teleselskaber forsøger i disse år i højere grad at blive medieselskaber. I Storbritannien har de to store udbydere BT og Vodafone begge konkluderet, at de kan understøtte salget af teletjenester med et større TV- og medieudbud .

Men kursreaktionen efter offentliggørelsen af den nye strategi afslører, at transformationen også er risikabel. TDC er et kendt, omend måske ikke altid anerkendt, varemærke. Ganske vist kan TDC-koncernen nu formindske intern kannibalisering mellem de to brands, og desuden satse på et mærke, som nyder lidt større loyalitet end TDC selv. Men det vil kræve betydelige marketingudgifter at forklare det nye brede YouSee over for forbrugerne og sammenlægninger af den art giver ofte uforudsete udgifter.

Men også i forhold til investorerne rummer den nye strategi en risiko. Det vil være positivt, hvis man kan ændre indtrykket af TDC: En langsomt skrumpende televirksomhed bliver i højere grad en medievirksomhed, der har vækstpotentiale og selvtillid nok til at investere i sin egen fremtid frem for at udbetale store udbytter.

Dermed ændrer Pernille Erenbjerg imidlertid også hele den investeringscase, som TDC har udgjort siden selskabets comeback på børsen i 2010. Investorerne har satset på aktier, der næsten som obligationer forventedes at levere et højt stabilt udbytteafkast. Hvis TDC-aktier skal sælges som ejerandele i en virksomhed, der på længere sigt indeholder et klart vækstpotentiale, og ikke længere som en slags obligationer, der risikerer at løbe ud af om 30-40 år når selskabet er skrumpet til ingenting, så henvender hun sig til en ny slags professionelle investorer. Man kan, hvis man vil være positiv, se det dramatiske kursfald i TDC i den forgangne uge som det første skridt i en udskiftning af investorerne. De, der havde regnet med et fast forudsigeligt og ret højt udbytteafkast, står nu af. Spørgsmålet er, om der kommer nye til, og om TDC-ledelsen kan overbevise omgivelserne om, at selskabet er slået ind på en kurs, der i længden kan skabe stigende omsætning og overskud.

Det kræver snarlige signaler om, at transformationen kan lykkes. Opgaven skal løses af Pernille Erenbjergs temmelig nye hold: Af blandt andre René Brøchner, der – indtil der er fundet en fast direktør – er konstitueret som direktør for Household Brands og dermed for det nye større varemærke, af Louise Knauer, der i december blev koncerndirektør for Group Strategy og af Stig Pastwa, der senest i juni tiltræder som ny CFO. TDC går således i gang med sin store transformation med en koncernledelse, der er ret uerfaren og knapt nok på plads. Det kan være et ekstra risikomoment, men naturligvis også en chance for at få nye ideer og metoder på bordet.

Læs hele udgivelsen her