Nykredits imperiebyggeri-projekt smuldrer

Efter at Nykredit for nylig udmeldte, at realkreditkoncernen har besluttet at sætte bidragssatserne markant op til sommer, havde koncernchef Michael Rasmussen uden tvivl forventet, at de øvrige institutter ville følge efter med tilsvarende forhøjelser. Præcis som de plejer. Men nu står det klart, at det er anderledes denne gang, og at Michael Rasmussen har forregnet sig så meget, at hans store projekt med børsnotering og nyt imperiebyggeri er truet.

Økonomisk Ugebrev skrev for nylig, at meget tydede på, at grænsen var nået, og citerede John Norden fra Mybanker.biz for samme vurdering. For det første er de øvrige realkreditinstitutter nu så lønsomme og velkapitaliserede, at de ikke behøver at sætte deres bidragssatser mere op. For det andet har låntagerne tydeligvis fået nok, og denne gang er protestbølge nummer to under opbygning med massiv folkelig opbakning. For det tredje ville en kartellignende prisforhøjelse igen kunne aktivere konkurrencemyndighederne, og et nyt politisk pres fra et folketingsflertal.

At lige netop disse drivkræfter allerede er sat i spil, er der mange indikationer på. Jyske Bank har oplyst, at banken sammen med BRF Kredit ikke vil følge efter Nykredit med samme prisforhøjelser. Koncernchef Anders Dam ser naturligvis situationen som en oplagt mulighed for at trække Totalkreditkunder, som tidligere har været Jyske Bank-kunder, hjem til banken, ved at lokke med billigere priser. I denne melding freder han nye kunder. Men det betyder også, at Anders Dam ikke kan sætte priserne tilsvarende op om et år eller senere. Der er tale om en hidtil uset krigserklæring – og dermed en game changer i realkreditten, hvor årtiers stort set ens pris nu helt sikkert afløses af reel priskonkurrence. At konkurrencen er kommet for at blive, blev cementeret torsdag, hvor det kom frem at småbanker frygter kundevrede Arbejdernes Landsbank, som er med i Nykredits Totalkredits-samarbejde, vil kompensere sine boligkunder for den kommende bidragsforhøjelse. Da samarbejdsbankerne får halvdelen af bidragene, vil Arbejdernes Landsbank skulle have penge op af lommen for at kompensere kunderne. Og det er naturligvis ikke langtidsholdbart. Ifølge TV2 frygter Arbejdernes Landsbank simpelthen, at bankkunderne vil forlade banken til fordel for billigere alternativer. Og samme frygt vil antageligt opstå i de øvrige banker i Totalkredit-samarbejdet, der meget vel kan være på vej mod en opløsning, med mindre Nykredit trækker bidragsforhøjelserne tilbage.

Læs også:  Nordea-direktør: Vi har spillet på mange baner i 2019

Under alle omstændigheder er der lagt op til massivt pres fremad på Nykredit. Ifølge Berlingske er der nu et politisk flertal for en kulegravning af forholdene i realkreditten, herunder en undersøgelse af konkurrenceforholdene. Som Økonomisk Ugebrev tidligere har skrevet, er det 15 år siden, at Konkurrencestyrelsen har undersøgt konkurrenceforholdene i realkreditten. Både høje flytteomkostninger og bankernes binding af egne boligkunder hæmmer uden tvivl konkurrencen.

Meget tyder på, at hele grundlaget for Nykredits ønske om en børsnotering og forhøjede bidragssatser bunder i et (nyt) ønske om at bygge et langt større finansimperium. Som bekendt er koncernchef Michael Rasmussen nærmest herre i eget hus (på grund af et forældet og ineffektivt medlemsdemokrati). Og stadig mere tyder på, at Nykredit i virkeligheden slet ikke har brug for mere kapital. Der har været mange indikationer på, at hovedparten af den ekstra kapital skal bruges til ekspansion i banken – og altså ikke kun i realkreditten. Det synes hverken realkreditlånerne eller bankerne i Totalkredit-samarbejdet sikkert er nødvendigt og hensigtsmæssigt.

Læs også:  Massiv kundeopbakning til Konkurrenceråds stramningsforslag

Udefra er det vanskeligt at forstå, at boliglånerne skal betale for ledelsens nye imperiedrømme, ikke mindst fordi ledelsen slet ikke har forklaret grundigt, hvad de mange penge skal anvendes til. Økonomisk Ugebrev har tidligere forsøgt at få næstformand i foreningen, professor Nina Smidth, til at forklare det nye store kapitalbehov, Nykredit har udmeldt. Det lykkedes ikke i første omgang. Nu har Økonomisk Ugebrevs journalist Ejlif Thomasen fået lidt flere oplysninger ud af Nykredit om ”regnestykket,” men det ændrer ikke på konklusionen om, at Nykredit også efter 2019 er særdeles kapitalmæssigt velpolstret. Se artikel side 5.

Bundlinjen er nok, at den fornyede konkurrence i realkreditten skyldes noget helt andet og større. Nemlig at i første omgang Anders Dam fra Jyske Bank vil stikke en kæp i hjulet på Michael Rasmussens overordnede strategi og imperiedrømme. Velkendt er det, at netop Nykredit og Jyske Bank slås om ”herredømmet over Jylland” i det langsigtede konsolideringsspil, med de mange mindre banker som spilbrikkerne.

Med det seneste udspil har Anders Dam alvorligt udfordret Michael Rasmussen, både ved at svække samarbejdet med Totalkreditbankerne, og ved måske at kuldsejle planerne om at hente kapital ved en børsnotering, med øgede bidragssatser som baggrund. Nykredit risikerer nu at komme stærkt svækket ud af spillet om herredømmet over Jylland, med oprør fra Totalkreditbankerne, med tusindvis af mistede, almindelige realkreditkunder og med et enormt omdømmetab for topledelsen i Nykredit til følge.

Læs hele udgivelsen her

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her