Lovforslag: Der lukkes for nye EU-baserede realkreditinstitutter, uden Finanstilsynets tilladelse: Tidligere har det været muligt med grænseoverskridende virksomhed eksempelvis ved etablering af et realkreditinstitut rettet mod detailkunder. Det lukkes der for med nyt lovforslag, fremgår det af et svar fra ministeren. I svaret fra erhvervsministeren til Folketingets Erhvervsudvalg oplyses det, at ”hvis et tredjelandsselskab ønsker at henvende sig til detailkunder, foreslås det med lovforslagene, at der stilles krav om, at tredjelandsselskabet skal etablere en filial i Danmark. Formålet hermed er at sikre tilstrækkelig investorbeskyttelse og tilsyn med tredjelandsselskaber, der ønsker at tilbyde investeringsservice til danske detailkunder. Det er Finanstilsynet, der kan give...