I denne udgave kommer Aktiebarometeret i en ny, revideret udgave, som er tilpasset de aktuelle markedsforhold. Af de i alt ti signaler er der særligt tre nye signaler, man skal være opmærksom på. Det drejer sig om to signaler, som siger noget om den finansielle stress i USA, dels generelt finansielt stress, dels stress i den amerikanske olieindustri. Det første er Cleveland Financial Stress index, som afspejler stress i den amerikanske banksektor. Det andet er CDS-spænd for den amerikanske energisektor, der afspejler investors krav til risikopræmien på kreditobligationer i store, amerikanske energiselskaber. Endelig er der en tredje stress-indikator, nemlig iTraxx Subordinated Financials index, som afspejler investors risikopræmie på lidt mindre sikre europæiske bankobligationer.

De tre finansielle stress-indikatorer er vigtige, fordi de er afgørende temperaturmålere for investorstemningen. I USA er den finansielle stress udløst af frygt for stigende renter og af de lave oliepriser, som har bragt den amerikanske olieindustri på randen af konkurs. Stigende oliepriser vil nedbringe den finansielle stress i USA, da de reducerer sandsynligheden for en ødelæggende konkursbølge – med en afsmittende effekt på bankerne – senere i år. I Europa er statsrenter på obligationer fra de sydeuropæiske lande tordnet i vejret de seneste måneder. Risikoen for statskrak i flere sydeuropæiske lande er dermed blevet mere nærliggende, fordi de løbende refinansieringsrenter af statsgælden er markant forøget. Der er fortsat overløb af risiko fra statsgæld til de samme landes nationale banker, som er fyldt op med de lokale statsobligationer. Det har lettet lidt på risikobilledet, at den europæiske centralbank netop har udmeldt, at banken vil tage usikre statsobligationer som sikkerhed for udlån til bankerne. ECB påtager sig dermed en enorm risiko, og der er indirekte tale om statsstøtte til de nødlidende sydeuropæiske økonomier.

Udviklingen i de tre stress-indikatorer vil hovedsageligt blive bestemt af markedets tiltro til, at den europæiske og den amerikanske centralbank fortsat kan ”redde” de finansielle markeder fra et kollaps. Alle tre stressindikatorer blinker fortsat rødt, men lidt mindre intenst nu end for en uge siden, hvor aktiemarkederne bundede ud. Udmeldingen fra både ECB og Fed, den amerikanske centralbank, har pustet en vis optimisme i de finansielle markeder, som dog næppe er holdbar. Det stærke aktiemarked i den forgange uge er af analytikere blev udlagt som det stærkeste short squeeze i tre år.

Hvis det holder stik, har der ikke været fundamentalt grundlag for de stærke aktiekursstigninger den seneste uge. De finansielle stress-indikatorer vil give et fingerpeg om, hvorvidt finansmarkederne generelt kan redde situationen denne gang. Risikoen for, at centralbankerne har mistet deres tryllestøv, er overhængende, ikke mindst fordi de negative renter breder sig som en steppebrand.

Som det fremgår af forside artiklen om konsekvenser af negative renter, tyder meget på, at der er en stribe meget negative følgeeffekter af langvarige negative renter, ikke mindst hvis centralbankerne øger de allerede negative renter til et endnu større minustal. Eksempelvis vil det undergrave bankernes rentemarginaler, og dermed bankernes lønsomhed. Endvidere er der risiko for, at virksomheder og borgere vælger at have pengesedler under hovedpuden, frem for at betale penge for at have penge på bankbogen. Alle finansielle aktører erkender, at vi går meget usikre tider i møde, og at der er områder, vi aldrig har oplevet tidligere.

Læs hele udgivelsen her