Pensionsopsparere i danske pensionsselskaber har ingen adgang til at sikre deres pensioner ved større kursfald på aktiemarkederne. Det kunne ellers meget let lade sig gøre, hvis pensionsbranchen åbnede op for salget af såkaldte certifikater, der er meget udbredte i udlandet. For to år siden blev certifikater godkendt til pensionsopsparing af Finanstilsynet. Med andre ord bliver pensionskunder i markedsrenteprodukter, hvor kunderne selv bestemmer investeringsprofilen, faktisk holdt i uvidenhed om nye, gode muligheder for at minimere kurstab på pensionsopsparingen. Certifikater giver nemlig mulighed for at ”gå modsat”, så man tjener penge i faldende markeder. Og derved kan man minimere sin kursrisiko i usikre tider, som vi har i disse måneder. Økonomisk Ugebrevs kortlægning af pensionsselskabernes praksis viser, at hverken PFA, Danica eller Nordea Liv & Pension eller de andre store pensionsselskaber tilbyder de nye produkter til deres pensionskunder.

Certifikaterne handles ellers i stigende grad på Fondsbørsen. Og i flere af landets store banker er interessen også stærkt stigende. Eksempelvis udbyder både Danske Bank og Nordea certifikater til sine investeringskunder. Så produkterne står parat på hylderne. Et rundspørge til de syv største pensionsselskaber viser, at ingen af dem har certifikater som en valgmulighed hos markedsrente kunderne, som dermed er tvunget til at tage turen med ned – sammen med faldende aktiekurser og obligationskurser. Selv om det altså kunne undgås. ”Det undrer mig, at pensionskasserne ikke i højere grad har anvendt certifikater til pensionsopsparing. Det ville give kunderne en mulighed for at afdække sig mod tab på deres pensioner i faldende markeder. Almindelige mennesker kan forsikre deres hus, så hvorfor skulle de ikke kunne forsikre deres pension mod tab? Dengang vi så Finanstilsynet give grønt lys for det, så vi også en stigning i brugen af produkterne. Der er ingen tvivl om, at de her produkter er noget, som danskerne er ved at tage til sig,” siger salgschef Sylvester Andersen fra NasdaqOMX.

I den seneste statistik fra Nasdaq fremgår det, at handlen med certifikater satte rekord i januar fra året før – der i øvrigt også var rekordmåned, påpeger Sylvester Andersen. Hos Nordnet ser man også stort potentiale i at give danskerne muligheden for at beskytte formuen i faldende aktiemarkeder. ”Vi har selv certifikater på programmet til frie midler, og der kommer givetvis flere til. Indtil videre er det ikke muligt at handle dem på pensionsdepot hos Nordnet. Men det arbejdes der med på højtryk. Og det skulle gerne være klar i det kommende kvartal. Men der er en verden til forskel på, hvad pensionsselskaberne ønsker at tilbyde. De vil gerne tage hånd om kundens penge, og det koster. Vi mener, folk kan gøre det selv. Og det kan hurtigt blive en forskel på 2 procent i omkostninger hvert år. Det bliver til endog store penge i omkostninger på en pensionsopsparing,” siger Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet.

Handler det om penge?
I Tyskland handler private investorer lige så meget med certifikater som i aktier, og i Sverige er det også særdeles populært. Ud over at man kan sikre sig mod kursfald på de finansielle markeder, kan fordelen også være, at man undgår mere eller mindre skjulte omkostninger i form af kurtager og kursspænd, som kan findes i de produkter, pensionsselskaberne sælger i dag i form af investeringsforeninger. Med andre ord kan pensionsselskaberne have en økonomisk egeninteresse i at beskytte egne indtægter, ved at undlade at tilbyde kunderne de nye produkter. I PFA Pension vurderer man, at det er for kompliceret, risikofyldt og omkostningstungt for den almindelige pensionsopsparer, og her satser man på den aktive forvaltning, som Per Hansen fra Nordnet altså mener kan være ganske dyr. I Danica samt Nordea Liv & Pension ønsker man slet ikke at svare på, hvorfor kunderne ikke har adgang til certifikater. Selskaberne tilbyder allerede pensionsopsparing via unit link, som heller ikke det er helt simpelt. Men her er det til gengæld selskabernes egne produkter, der tilbydes. Med eller uden kurtager og kursspænd. I AP Pension skriver adm. direktør Søren Dal Thomasen, at man heller ikke tilbyder certifikaterne. Han svarer dog ikke på Økonomisk Ugebrevs spørgsmål om, hvorfor medlemmerne ikke har denne mulighed.

I det mindre pensionsselskab Skandia er man mere interesserede i det nye marked. Her fortæller pressechef Nicolai Nielsen, at der er overvejelser undervejs. ”Vi tilbyder ganske rigtigt ikke certifikater i dag. Men det er noget, vi overvejer til vores unit link-produkt, hvor kunderne selv vælger fonde. Certifikater er mere avancerede end almindelige fonde og således en investeringsform, der henvender sig til mere erfarne investorer. Det kræver et vist indblik i de finansielle markeders dynamik. I det nuværende markedsmiljø med faldende aktier og lave renter kan certifikater derfor være et udmærket supplement til vores eksisterende fondsudbud. Det er noget, vi er meget opmærksomme på,” siger Nicolai Nielsen.

Læs hele udgivelsen her