Pris for at droppe Schengen: 157 mia. for Danmark

EU-topledere ser nu så alvorligt på emigrationskrisen, at de forudser kaos og anarki. En EU-kommissær ser ti dage til en situation, som beskrives på denne måde: ”The whole system will completely break down”. Men en ophævelse af Schengen-samarbejdet vil blive ekstrem kostbar for hele Europa. Og over en tiårig periode vil det koste alene Danmark op mod 157 mia. kr., fremgår det af en ny undersøgelse fra den tyske BertelsmannStiftung.

Undersøgelsen, der blev offentliggjort i den forgangne uge, indeholder ikke specifikke tal for Danmark, Sverige eller Finland. Men Dr. Thiess Petersen fra BertelsmannStiftung oplyser i en mail til Økonomisk Ugebrev, at specifikke udregninger for disse lande indgår i rapportens talgrundlag. BertelsmannStiftung har opgjort de akkumulerede væksttab, der vil opstå i den samlede tid mellem 2016 og 2025, som følge af en varig ophævelse af Schengen-samarbejdet: Tabet opgøres til 7-21 mia. euro (52-157 mia. kr.) for Danmark, 16-50 mia. euro for Sverige og 6-20 mia. euro for Finland. Til sammenligning er Danmarks bruttonationalprodukt for 2014 opgjort til 1943 mia. kr.

En ophævelse af Schengen-samarbejdet forventes at skære 77-235 mia. euro af Tysklands vækst i perioden, og for hele EU vil regningen blive et væksttab, der opgøres til mellem 500 og 1400 mia. euro. De højeste af disse tal indebærer, at en genindførelse af grænsekontrol medfører samlede omkostninger, der gør import 3 procent dyrere, mens de laveste tal indebærer en importprisstigning på 1 procent. BertelsmannStiftung forventer ikke, at der ændres på toldfriheden i EU.

Læs også:  Danske Blue Chip: Når strategierne kører fast

Schengen-systemet er allerede sat under et hårdt pres af Europas flygtningekrise. ”Seven European states have already reinstated border controls within the cherished but creaking Schengen free-travel zone, putting huge strain on Greece, which can no longer wave the tide of arrivals from Turkey onward through the Balkans,” skriver Reuters .

Luxembourgs udenrigsminister Jean Asselborn formulerede det i den forgangne uge på denne måde: ”The outlook is gloomy … We have no policy any more. We are heading into anarchy.” Torsdag advarede EU-kommissær Dimitris Avramopoulos, der er ansvarlig for migration om, at EU kun har ti dage til at frembringe “tangible and clear results on the ground”. Ellers bliver konsekvensen, at “the whole system will completely break down.” Det forudses, at yderligere et antal Schengen-lande snart vil genindføre grænsekontrol. Det åbne spørgsmål er, hvornår grænsekontrollerne ophæves igen. I de seneste uger har troen på, at kontrollerne vil være midlertidige, været aftagende.

Derfor er der øget fokus på en eventuel varig suspension af Schengen-samarbejdet. Ifølge Bertelsmann-undersøgelsen vil den varige genindførelse af personkontrol ved EU’s indre grænser medføre mærkbart negative konsekvenser for økonomierne i den europæiske union. Tidstabet i forbindelse med grænsekontrol af varetrafikken vil igangsætte en kompleks økonomisk kædereaktion, hvis virkninger vil være meget forskellig i de enkelte lande.

Læs også:  Danske Bank fokuserer på startups med samfundsansvarlig profil

BertelsmannStiftung understreger, at i opgørelsen af et samlet væksttab på 500-1400 mia. euro for hele EU har den ikke medregnet de negative økonomiske konsekvenser, som en ophævelse af Schengen-samarbejdet vil få for pendlerne i grænseregioner, for turismen eller for den tilpasning, der på mellemlangt sigt skal ske af virksomhedernes internationale værdiskabelseskæder.

Desuden vil påvirkningen ikke begrænse sig til Europa. Ifølge BertelsmannStiftung vil en ophævelse af Schengen også mærkbart kunne påvirke den økonomiske vækst i USA og Kina. Hertil kommer, at den politiske effekt af en ophæ- velse af Schengen også på længere sigt vil virke tilbage på økonomien. ”For første gang i den europæiske integrationsudvikling vil en central søjle i den europæiske samordningsproces forsvinde uden erstatning. Dermed vil det ikke, som tidligere, handle om en midlertidig stilstand i samordningsprocessen, men om et tydeligt tilbageskridt,” skriver Bertelsmann. For den enkelte borger er den grænseløse rejsemulighed sammen med euroen de tydeligste tegn på det samarbejde, der er opstået i Europa. Genindførelsen af grænsekontrol i Schengen-området vil derfor få stor symbolkraft: Arbejde på tværs af grænser, indkøbsudflugter, kulturel udveksling og grænseoverskridende erfaringsudveksling vil lide et tilbageslag. ”De samfundsmæssigt og politiske omkostninger ved en ophæ-velse af Schengen-aftalen lader sig ikke opgøre i tal,” understreger BertelsmannStiftung.

Læs hele udgivelsen her

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her