Prognosemagere skyder igen, igen over målet

De professionelle prognosemagere, herunder bankøkonomer, regeringen, Nationalbanken og vismændene skyder atter over målet med deres BNP forventninger til 2018. Seneste BNP fra DS peger i retning af en vækst på højst én procent i 2018.

BNP indikatoren fra Danmarks Statistik viser, at den økonomiske vækst næsten er gået i stå. DS skriver: ”BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i andet kvartal 2018 sammenlignet med første kvartal 2018. Den afdæmpede fremgang fra første kvartal ser dermed ud til at fortsætte.”

Videre hedder det fra DS: ”Tilbagegang i landbrug, energi og råstofindvinding Den usædvanligt varme sommer har sat sine spor på forskellige områder af økonomien. Således opleves der nedgang i landbrugserhvervet, mens energiforsyningen er taget af og har medført tilbagegang i forsyningsvirksomhed. Råstofindvinding bidrager også negativt til BNP-væksten og fortsætter dermed den nedadgående tendens. På den positive side bidrager handel, indenlandske tjenester, samt i mindre grad Industriens produktion til BNP-væksten. Beskæftigelsen målt på antal lønmodtagere har fortsat sin fremgang i årets fem første måneder, hvilket ligeledes afspejles i en faldende ledighed.”

Handelsbanken vurderer på baggrund af disse data, at BNP-væksten for hele 2018 i bedste fald bliver 1,0 procent. Bankens analyser vurderer, at der skal stærk vækstfremgang til i andet halvår, for at løfte BNP væksten over 1,0 procent.

Det står over for, at hovedparten af de professionelle prognosemagere venter en BNP-vækst for hele 2018 på mellem 1,5 og 2,2 procent. Med andre ord har alle prognosemagere igen lagt sig på den meget optimistiske side, med DI som den mest overoptimistiske med et vækstskøn på 2,2 procent, mens LO og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd foreløbig er mest ædruelige med skøn på 1,5 og 1,6 procent. Der må forventes massive nedjusteringer i den kommende tid.

Efter en svag periode hen over foråret og forsommeren, ser det ud til at være kommet lidt mere gang i huspriserne, viser Home’ opgørelse for juli: ”Homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,8 procent fra juni til juli (sæsonkorrigeret) – når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit.” Prisudviklingen ser dermed ud til at have knækket kurven efter tre måneder i træk med fald. Danmarks Statistik skriver i den seneste månedsopgørelse over udviklingen i industriens produktion i juli, at: ”Industriproduktionen steg i tre ud af tolv branchegrupper i juni.”

MWL