Udenlandske professionelle investorer, som i december 2015 ejer 56,7 pct. af aktiekapitalen i danske børsnoterede selskaber, er nu for alvor begyndt at stemme på de danske selskabers generalforsamlinger. På generalforsamlingerne sidste forår havde de udenlandske investorer via et stemmeflertal tilsammen kontrol over syv C20- selskaber og Large Cap-selskaber, oplyser VP Investor Services og Computershare, som administrerer stemmefuldmagter for alle de store danske børsselskaber.

Eksperter forventer, at stadig flere af de store børsnoterede selskaber vil blive ”overtaget” af udenlandske stemmeflertal, og de udenlandske investorer får dermed i realiteten kontrol over valg til bestyrelsen, kapitalforhold og den strategiske retning i stadig flere selskaber. Opgørelserne viser, at de udenlandske investorer på sidste års generalforsamlinger var repræsenteret med en samlet stemmeandel på 36 pct.

Andelen ventes at fortsætte med at stige de kommende år, så de udenlandske investorer i realiteten overtager kontrollen med flere og flere danske selskaber med en spredt ejerkreds. Tallene fra VP Investor Services og Computershare indikerer, at den udenlandske dominans på generalforsamlingerne kan komme til at stige meget hurtigt de kommende år. Mellem 30 og 40 pct. af de fuldmagter, som afgives af udenlandske pensionskasser og investeringsfonde, erklæres nemlig ugyldige på grund af tekniske vanskeligheder.

Med gennemførelse af EU’s aktionærdirektiv kan hindringerne blive lettet. Når og hvis situationen opstår, at der ikke længere vil blive afvist indsendte fuldmagter, vil mellem 55 og 60 pct. af stemmerne på generalforsamlingerne være på udenlandske hænder. Både VP Investor Services og Computershares tal viser også, at mindre private aktionærers deltagelse på de danske generalforsamlinger er faldende. Til gengæld er udlandets deltagelse stigende, blandt andet på grund af et generelt pres på institutionelle investorer for fremme af aktivt ejerskab, stewart ship codes for professionelle investorer og myndighedsregulering, herunder åbne offentlige voting records.

Med andre ord er udenlandske investorer stille og roligt ved at gøre deres indflydelse gældende i de største danske virksomheder. Groft sagt kan man opfatte det som et snigende salg til udlandet af store danske erhvervsvirksomheder. Men det behøver ikke nødvendigvis at være negativt, så længe de udenlandske investorers aktive ejerskab er ansvarligt og indsigtsfuldt. Et emne, der også er til debat i toppen af dansk erhvervsliv. Ikke mindst forudser eksperter, at de udenlandske investorer for alvor vil træde deres synspunkter igennem, når og hvis det begynder at stramme til for store danske selskaber, hvor ledelserne ikke leverer varen i form af vækst, lønsomhed og god governance. Hovedparten af de store C20-selskaber har de seneste år performet flot, og der har ikke været meget at justere på fra ejerne, ikke mindst fordi bestyrelserne i de store selskaber har undergået en markant professionalisering.

Hidtil har de store udenlandske investorer kun ”brokket” sig lidt på generalforsamlingerne mod uhensigtsmæssige aflønningsordninger for topledelserne, selskabernes bemyndigelse til at udstede nye aktier og brud på reglerne om uafhængighed i bestyrelserne. På sigt kan man ikke udelukke, at de udenlandske ejere, som er vant til at agere i samlet flok, vil stille krav om en anden strategisk retning, udskiftning af bestyrelsesmedlemmer og/eller topdirektører.

Ud fra gennemsnittet havde de udenlandske investorer en gennemsnitlig andel på 42 pct. på de store børsnoterede selskabers generalforsamlinger. Men gennemsnitstallet dækker over en gruppe med en udenlandsk stemmeandel på 60-80 pct., og altså meget lavere i selskaber som eksempelvis A.P. Møller-Mærsk og Novo Nordisk. Fra VP Investor Services siger direktør Morten Kierkegaard til Økonomisk Ugebrev Ledelse, at de udenlandske investorer med stor sandsynlighed hen ad vejen vil nærme sig den indflydelse, som deres faktiske investering i danske børsnoterede selskaber berettiger til. ”Især for de børsnoterede selskaber med spredt ejerkreds (og altså ikke fonds- eller familiekontrol, Red) vil de udenlandske investorer komme til at få langt større indflydelse. Bevægelsen forstærkes ikke mindst af, at mange udenlandske investorer udøver deres aktive ejerskab koordineret gennem proxy advisors. Især for udfordrede børsnoterede selskaber vil vi nok se situationer, hvor de udenlandske investorer sætter sig betydeligt mere igennem på generalforsamlingerne.”

Alene det forhold, at ca. en tredjedel af de udenlandske proxy-fuldmagter aldrig når frem til generalforsamlingerne, fordi de falder på tekniske formaliteter, vil øge udlandets stemmeandel de kommende år. EU Shareholders Rights Directive, som ventes endeligt vedtaget i starten af 2016, har blandt andet til formål at lette grænseoverskridende stemmeafgivning. Tal fra Computershare og VP Investor Services viser, at op mod 40 pct. af de udenlandske stemmer afvises før afstemning på generalforsamlingerne.

Læs hele udgivelsen her