Virksomheden Lendino er ifølge dagspressen blevet godkendt til at formidle lån direkte fra private til virksomheder. Dermed udfordres bankerne på deres kerneforretning, der netop er at koble danskernes indlån med udlån til erhvervslivet. Dette er ikke såkaldt Crowdfunding, der handler om indskud af egenkapital eller pengegaver til udvalgte virksomheder. Dette er en ren låneforretning med en løbende rentetilskrivning.

Lendino oplyser på sin hjemmeside om vilkårene at

EKSEMPEL

En virksomhed ønsker et lån på 100.000 kr. og ansøger Lendino om at låne gennem lånemarkedspladsen. Efter et kredittjek godkendes virksomhedens låneansøgning til markedspladsen med en rente på 8 % og en løbetid på 1 år.

Der er nu 100 låneandele til salg på hver 1.000 kr. Når alle andele er solgt udstedes lånet til virksomheden. Såfremt du og 99 andre investorer køber en andel hver, udstedes lånet og pengene trækkes fra din konto. Lendino faciliterer, at virksomheden herefter afdrager hovedstol og renter til alle 100 investorer gennem hele lånets løbetid.

For virksomheder (låntagere)

Virksomheder kan søge om lån i størrelsesorden 50.000-2.000.000 kr. En virksomhed skal have mindst to års reviderede regnskaber samt en god kredithistorik for at kunne komme i betragtning til et lån. Virksomheder, der er registreret som dårlige betalere, kan ikke optage lån gennem Lendino.

Ønsker du at låne, kan du nemt og uforpligtende ansøge her.

GEBYRER

Lendino har en simpel og gennemsigtig gebyrstruktur. Alle låntagere betaler 2-4 % i stiftelsesgebyr, når deres lån er fuldt finansieret. Hertil opkræver Lendino 1,3 % af den udestående hovedstol i tillæg til de renter, der betales ved hvert afdrag.

EKSEMPEL

En virksomhed ansøger online om et lån på 200.000 kr. Efter Lendinos kreditspecialister har vurderet ansøgningen, bliver virksomheden orienteret om, hvorvidt den kvalificerer sig til Lendinos låneplatform. Godkendes ansøgningen til låneplatformen, tilbydes virksomheden en rente, der afspejler risikoen. Såfremt virksomheden accepterer tilbuddet, udbydes lånet på lånemarkedspladsen, hvor det har 14 dage til at opnå fuld finansering fra investorerne. Opnår lånet fuld finansiering, sørger Lendino for, at lånebeløbet fratrukket stiftelsesgebyret på 2-4 % overføres til virksomheden, dvs. mellem 192.000 kr. og 196.000 kr. Herefter faciliterer Lendino, at afbetalinger tillagt 1,3 % i administrationsgebyr bliver overført til henholdsvis investorerne og Lendino gennem lånets løbetid, dvs. hvis renten på lånet er 6 %, betaler virksomheden 7,3 % i alt.

For virksomheder (låntagere)

Lendino giver sunde danske virksomheder mulighed for at optage lån til f.eks. nyanskaffelser, ekspansion eller omlægning af eksisterende lån. Dermed får virksomheder bedre adgang til billigere finansiering. Som låntager på Lendino får du:

Et lån til en lav rente

En nem, hurtig og overskuelig låneansøgningsproces
En ny kilde til finansiering, der er uafhængig af banken
Lendino er blevet lanceret for en mindre gruppe af udvalgte virksomheder. Hvis din virksomhed vil være blandt de første til at låne gennem Lendino, så ansøg om at blive låntager.