Meget tyder på, at det i realiteten er Nationalbanken, som står bag Nykredits planer om en børsnotering. Flere kilder i toppen af den danske finansverden oplyser til Økonomisk Ugebrev, at Nationalbanken har lagt et hårdt pres på Nykredit for at gennemføre en senere børsnotering af hensyn til ”den finansielle stabilitet” i den danske finanssektor. Baggrunden skulle angiveligt være, at Nykredit, uden adgang til at kunne hente hurtig ny kapital på børsmarkedet, er alt for sårbar, hvis der skulle indtræffe en ny finanskrise, hvilket på ingen måde er usandsynligt med de aktuelle usunde tilstande på det globale finansmarked, med faldende økonomisk vækst, minusrenter og effektløse centralbanks stimulanser. Økonomisk Ugebrev har først på ugen stillet skriftlige spørgsmål fremsendt på mail direkte til nationalbankdirektør Lars Rohde og koncernchef Michael Rasmussen om myndighedernes ønske om at presse en børsnotering igennem.

”Generelt mener jeg, at det vil være fornuftigt, at en stor – og for dansk økonomi vigtig – finansiel koncern som Nykredit har direkte adgang til kapital via børsmarkedet, så dens finansielle beredskab ikke er begrænset til egen indtjening.”

Nogen af dem har ønsket at svare på de få konkrete spørgsmål, som kan læsesher, selvom det ville være meget let og enkelt at afvise sammenhængen mellem Nationalbankens ønske i relation til landets finansielle stabilitet og en børsnotering af Nykredit. Økonomisk Ugebrev har forhørt sig om rationalet bag en børsnotering af hensyn til den finansielle stabilitet hos en stribe topfolk i den finansielle sektor, og her lyder det enslydende svar, at en børsnotering af Nykredit ville være ”rettidig omhu” og en nødvendighed på grund af finanskoncernens sårbarhed. Jesper Rangvid, professor i finansiering ved CBS, siger: ”Generelt mener jeg, at det vil være fornuftigt, at en stor – og for dansk økonomi vigtig – finansiel koncern som Nykredit har direkte adgang til kapital via børsmarkedet, så dens finansielle beredskab ikke er begrænset til egen indtjening.”

Det er Nationalbanken, som har til hovedopgave at overvåge stabiliteten i den danske finanssektor: ”Nationalbanken overvåger og vurderer den finansielle stabilitet i Danmark med analyser af den finansielle sektor og systemiske risici. Formålet med analyserne er at vurdere, om det finansielle system som helhed er robust, og om systemiske risici er under opbygning,” hedder det påNationalbankens hjemmeside.

det er her en udfordring, at Nykredit som systemisk vigtigt institut ikke har samme adgang til at hente egenkapital på kapitalmarkederne som andre systemisk vigtige institutter.

Selvom det altså er Nationalbanken, som i sidste ende har ansvaret for den finansielle stabilitet, har Finanstilsynet tidligere indikeret det ønskelige i en børsnotering af Nykredit. I en tidligere tilsynsredegørelse, hvor Nykredits kapitalbase er forbedret betydeligt siden, påpeger Finanstilsynet det strukturelle problem, der ligger i at Nykredit ikke er børsnoteret. I redegørelsen hedder det, at ”det er her en udfordring, at Nykredit som systemisk vigtigt institut ikke har samme adgang til at hente egenkapital på kapitalmarkederne som andre systemisk vigtige institutter.

Finanstilsynet henviser her til, at både Realkredit Danmark (via Danske bank), Nordea kredit (via Nordea) og BRFkredit (via Jyske Bank) relativt hurtigt kan hente ekstra kapital ind, hvis der måtte opstå et akut behov for det. Det skete for Danske Bank og mange andre banker under finanskrisen i 2008-2009, og kapitalfremskaffelsen kunne lade sig gøre, fordi de nye aktier blev solgt til en meget lav favørkurs. En børsnotering af Nykredit ville altså give samme mulighed, hvis det på et tidspunkt måtte opstå et hårdt pres mod kapitalgrundlaget i realkreditten.

Selvom dansk realkredit har klaret sig meget stærkt gennem den seneste finanskrise, med relativt lave udlånstab, kan nye finansielle storme meget vel komme til at gøre meget ondt. Eksempelvis hvis der kommer markante rentestigninger i både korte og lange renter, vil det ramme boligpriserne negativt og udhule pantsikkerhederne, som blandt andet skal kompenseres med ny egen sikkerhedsstillelse i realkreditinstitutterne. Markant højere korte renter, som uden tvivl kan komme som lyn fra en klar himmel, vil også kunne udløse en ny bølge af tvangsauktioner og restancer blandt boligejere, som i dag har korte boliglån med variabel rente.

På det seneste møde i Det Systemiske Risikoråd, under ledelse af Nationalbanken, fremhæves også muligheden for nære systemiske risici. I rådets meddelelse fra decembermødet hedder det, at ”de finansielle markeder i Danmark har ligesom de internationale været præget af uro de seneste måneder, men risikovilligheden blandt investorer er stadig udtalt. Samtidig melder flere markedsdeltagere, at likviditeten på markederne er blevet lavere. En pludselig ændring i opfattelsen af risici på markederne kombineret med lav markedslikviditet kan medføre kraftige fald i aktivpriserne og brandudsalg.”

Forfejlet kommunikation

Holdningen i toppen af den finansielle sektor er således, at Nykredit bør arbejde mod en børsnotering. Nykredit-ledelsens kommunikation hen mod dette anses for at være fuldstændig forfejlet: Behovet for en børsnotering er solgt ind til låntagerne i Nykredit som om, at det ville være en nødvendighed i forhold til nye Basel-krav efter 2019. Men forslaget er end ikke kendt endnu. Der ses skærpede krav, men hvor det lander, er der ingen der ved. På den baggrund ses de kommende Basel-krav ikke at være den reelle begrundelse for børsnoteringen.

De finansielle iagttagere ser Nykredits kommunikationsmæssige fodfejl som et resultat af, at ledelsen ikke har ønsket at fortælle den ”rigtige historie” til låntagerne: Nemlig at ledelsen har ønsket at booste Nykredit-koncernens overskud, så lønsomheden blev attraktiv for kommende aktionærer. Det påpeges samtidig, at Nykredit har været alt for upræcis og ukonkret om, hvad de såkaldte kundekroner ville have af effekt for låntagerne, og i hvor høj grad de ville dække de forhøjede bidragsbetalinger.

Fodfejlene har udløst den velkendte kundestorm, som har forstærket konkurrencen om boliglånene. Vurderingen er, at den skærpede konkurrence er kommet for at blive, og at det alt andet lige vil besværliggøre Nykredits planer om en børsnotering. Som det fremgår af tema i denne udgave om ”krigen om boliglånene” på siderne 8-11 kan der være andre – måske mere hensigtsmæssige modeller – for en børsnotering af Nykredit ad bagvejen.

Eksempelvis hvis et fusioneret Sydbank og Spar Nord overtager Nykredit Bank, og de i fællesskab kommer til at eje 51 procent af Nykredit Realkredit, herunder Totalkredit. Det vil give direkte adgang til børsmarkedet, og realkreditforretningen kan koncentrere sig om at blive en billig underleverandør af realkreditlån til bankkunderne i den nye storbank, nemlig sammensmeltningen af Sydbank, Spar Nord og Nykredit Bank, hvor sidstnævnte aldrig er blevet den forventede succes.

Det anses for at være for sent at rulle tingene tilbage til de kartel-lignende priser i realkreditten

Under alle omstændigheder må det forventes, at realkreditbidragene fra nu af vil komme under pres på grund af skærpet konkurrence. Det anses for at være for sent at rulle tingene tilbage til de kartel-lignende priser i realkreditten. Alene det forhold betyder, at det næppe er langtidsholdbart for Nykredit – og senere Nykredit Realkredit – at køre med de nye, højere bidragssatser.

Vil du have nyheder om finans, ledelse og investeringer? Så er Økonomisk Ugebrev Flash News noget for dig. Tilmeld dig det daglige nyhedsbrev her.