Selskabernes tilbagekøb af egne aktier kører fortsat på et forholdsvis lavt niveau. I den seneste uge er der indberettet tilbagekøb af egne aktier for 615 mio. kr., og disse tre selskaber står for 88% af dette beløb:

Novo Nordisk 231.079.634
Danske Bank 207.723.750
Pandora 99.935.366