Økonomisk Ugebrev åbner for spekulative aktietips på SMS

Økonomisk Ugebrev lancerer nu en ny aktietjeneste, vi kalder ”Trader”. Den består alene af handelsbeskeder på SMS og Mail, altså uden vores analysepublikation. Medlemsskab på Trader alene koster 119, – kr. pr. måned, efter en testperiode på to uger for ni kr.

Abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue får ”Trader” som en del af abonnementet. Og de får særskilt besked om tilvalg af Trader.

Økonomisk Ugebrev Formue (tidligere Aktieugebrevet) har nu eksisteret i 15 år, hvor vores analytikere har givet gode råd om investering i danske aktier. Hovedporteføljen i vores analysepublikation har systematisk præsteret bedre afkast end det generelle aktiemarked. Hovedporteføljen har siden starten i 2003 givet et afkast på 979 procent, mens Copenhagen Benchmark indeks er steget 636 procent, og C20 indeks 340 procent.

Vores hensigt har været at give private investorer inspiration til at investere i danske aktier, uden at tage de store risici og begå de sædvanlige begynderfejl. Vi har i dag ca. 1500 betalende abonnenter på vores analysepublikation, hvor typiske abonnenter er erfarne og formuende private. Der er typisk tale om modne investorer, der gerne vil anvende tid på selv at danne sig et billede af de aktier, de vil investere i.

Vores oplevelse er, at typisk yngre læsere mest fokusere på at få nogle gode aktietips, uden at anvende meget tid på research. Derfor lancerer Økonomisk Ugebrev nu en ny aktietjeneste, vi kalder ”Trader”, som alene består af handelsbeskeder på SMS og Mail, altså uden vores analysepublikation.

Abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue får ”Trader” som en del af abonnementet, der dels omfatter de sædvanlige handelsmails i Porteføljen, og dels nye handelsbeskeder for den mere spekulative og kortsigtede investor.

Disse køb og salg indgår ikke i Porteføljen, som fortsat vil have fokus på en relativ forsigtig investeringsstrategi, både når det gælder valg af enkeltaktier og aktievægtningen ud af den samlede kapital. Eksempelvis har vi aktuelt kun 50 procent af den samlede kapital placeret i aktier.

Kom i gang med Trader for kun 9 kr.

Det nye er altså handelsbeskederne rettet mod mere spekulative og kortsigtede investorer
Investeringsperioden i  spekulative aktietips kan være helt ned til nogle få dage, så her skal man være indstillet på mere hyppige handler, hvis man ønsker at gøre det samme.

Undtagelsesvist kan der i de spekulative handler også indgå køb af gearede certifikater, eksempelvis 3x Bear Dax eller 3x Bull Dax, der udvikler sig tre gange hurtigere end det underliggende indeks. Dvs. hvis det tyske DAX indeks falder 5 procent, vil gevinsten ved køb af 3x Bear DAX være 15 procent. Men det kan altså også gå hurtigt den anden vej.

Grundlæggende mener vi i Økonomisk Ugebrev, at man bør holde sig til de mere forsigtige og solide aktier. Men vi erkender også, at mange investorer også ønsker at tage kortsigtede spekulative positioner.

Økonomisk Ugebrevs analytikere har samlet rigtig mange års erfaring med det danske aktiemarked, og vi følger fortsat aktiemarkedet på daglig basis. Ofte ser vi, at der opstår spændende købsmuligheder, som er mere kortsigtede og højrisiko, og derfor ikke egner sig til vores sædvanlige Portefølje.  Det er disse handler, der kommer til at indgå i spekulative aktietips.

Bemærk, at du altså som abonnent på Økonomisk Ugebrev Formue automatisk har fuld adgang til Trader, hvor du også fremover kan følge med i afkastet på de enkelte aktier i Porteføljen med løbende kursopdatering. Ønsker du en status hen over dagen, kan du altså blot gå på trader.ugebrev.dk og se den opdaterede portefølje, efter login første gang.

Vi håber du som læser af Økonomisk Ugebrev Formue vil tage godt imod de nye muligheder. Og bemærk, at du blot kan se bort fra handelsmails i spekulative aktietips, hvis du ikke ønsker at tage øgede risici.

Overordnet er det fortsat vores mission at give gode råd til at sikre formuetilvækst til vores læsere, samtidig med, at der ikke tage unødigt store risici. Vi har derfor også en meget selektiv tilgang, hvilke aktier der overhovedet indgår i vores overvejelser. Eksempelvis vil vi kun i ekstreme tilfælde gå ind i nyere First North aktier, simpelthen fordi risikoen er alt, alt for høj, og likviditeten i aktierne alt for lav. Ikke engang som emner i spekulative aktietips indgår disse aktier.