Kommentar: Ifølge analysefirmaet Thomson Reuters havde analytikerne forventet bundlinjen steg 3 % i kvartalet. Novo Nordisk leverede faktisk fremgang i overskud på 5 % og 7 % pr. aktie, udvandet. Dermed slog selskabets analytikernes forventning – med 60 % på bundlinjen.

Driftsresultatet i danske kroner dykkede dog otte procent, hvilket var mere end analytikerne havde forventet. Bundlinjen blev reddet af stærkere finansposter og lavere selskabsskat. Bruttoresultatet faldt fra 84,8 % til 84,3 %, men blev sat 1,0 procentpoint ned at valutakurseffekter, således at bruttomargin faktisk steg renset for valuta.  Det oplyses, at prispres også påvirkede bruttomargin negativt i USA.  

08:44> Overordnet er billedet lidt mudret, men målt i lokal valuta præsterede Novo Nordisk fremgang i de fleste store produkter, hvilket vi forventer vil trække aktien lidt frem. opdateres

Fra Novo Nordisk:

Novo Nordisks resultat af primær drift faldt med 8% opgjort i kroner og steg med 4% i lokale valutaer i de første seks måneder af 2018. Salget faldt med 5% i kroner og steg med 4% i lokale valutaer til 54,3 mia. kr.

• Salget af Victoza® steg med 2% til 11,7 mia. kr. (12% i lokale valutaer)
• Salget af Saxenda® steg med 35% til 1,7 mia. kr. (50% i lokale valutaer)
• Salget af Tresiba® var uændret på 3,7 mia. kr. (steg med 11% i lokale valutaer)
• Salget af Xultophy® steg med 154% til 720 mio. kr. (165% i lokale valutaer)
• Salget i North America Operations faldt med 10% (uændret i lokale valutaer)
• Salget i International Operations steg med 1% (8% i lokale valutaer)

Salget af produkter til behandling af diabetes og fedme faldt med 4% til 45,6 mia. kr. (steg med 5% i lokale valutaer). Salget af biofarmaceutiske produkter faldt med 9% til 8,7 mia. kr. (faldt med 1% i lokale valutaer).

Resultat af primær drift faldt med 8% i kroner og steg med 4% i lokale valutaer til 24,7 mia. kr. som følge af det betydelige kursfald for den amerikanske dollar og relaterede valutaer i forhold til kronen.

Nettoresultatet steg med 5% til 21,1 mia. kr. Udvandet resultat pr. aktie steg med 7% til 8,66 kr.

I februar 2018 lancerede Novo Nordisk Ozempic® i USA, en ny GLP-1 til dosering én gang om ugen. De foreløbige tilbagemeldinger fra receptudskrivere og betalere er positive, og det skrider fremad med tilskudsdækningen for Ozempic®

. Den ugentlige såkaldte new-to-brand-markedsandel for recepter på Ozempic®
er nu på 14%. I andet kvartal af 2018 offentliggjorde Novo Nordisk fase 3a-resultaterne fra fire af de 10 kliniske studier i PIONEERprogrammet med oral semaglutid, en ny GLP-1-tablet, til behandling én gang dagligt af type 2-diabetes. Studierne
bekræftede statistisk signifikante reduktioner både i langtidsblodsukker (HbA1c) og vægt for oral semaglutid sammenlignet med empagliflozin, sitagliptin og Victoza®
.
Bestyrelsen har godkendt et interimudbytte for 2018 på 3,00 kr. pr. aktie a 0,20 kr., som udbetales i august 2018. For 2018 forventes fortsat en salgsvækst på 3-5%, og væksten i resultat af primær drift forventes fortsat at blive på 2-5%, begge dele opgjort i lokale valutaer.

Væksten i salg og resultat af primær drift rapporteret i kroner forventes nu at blive henholdsvis 5 og 7 procentpoint lavere end i lokale valutaer. Kontraktforhandlingerne i USA med pharmacy benefit managers (indkøbsorganisationer) og managed careorganisationer
(private sundhedsforsikringsselskaber) om priser og medicintilskud for 2019 skrider fremad.

Afhængigt af det endelige udfald af disse forhandlinger forventes det, at gennemsnits priserne efter rabatter vil blive lavere end i 2018, hovedsageligt som følge af prissætningen for basalinsulin og ændringer i lovgivningen vedrørende det såkaldte Medicare Part D coverage gap (dækningsgab). Markedsadgangen for Novo Nordisks
vigtigste produkter forventes at forblive stort set uændret sammenlignet med 2018.

Adm. direktør Lars Fruergaard Jørgensen: ”Salgsvæksten i første halvår af 2018 var drevet af solide resultater for vores vigtigste innovative produkter, Victoza®,  Tresiba®,  Xultophy® og Saxenda® og lanceringen af Ozempic® er
kommet godt fra start i Nordamerika. Vi er opmuntrede over de resultater, vi har set i de kliniske studier med oral semaglutid, og vi glæder os til at gøre den første orale GLP-1-behandling tilgængelig for mennesker med type 2-diabetes.


 

UDVIKLING I OMKOSTNINGER OG RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
Produktionsomkostningerne faldt med 1% til 8.549 mio. kr., og bruttomarginen blev dermed 84,3% opgjort i kroner mod 84,8% i 2017. Den lavere bruttomargin afspejler en negativ valutapåvirkning på 1,0 procentpoint. Bruttomarginen var positivt påvirket af forbedret produktivitet og et positivt bidrag fra produktsammensætningen som følge af et højere salg af Victoza®, Tresiba® og Saxenda®, men delvist modvirket af et lavere bidrag fraNovoSeven®

. Bruttomarginen var negativt påvirket af lavere priser, primært relateret til basalinsulinsegmentet i USA. Salgs- og distributionsomkostningerne var stort set uændrede opgjort i kroner og steg med 8% i lokale valutaer til 13.541 mio. kr. Stigningen i salgs- og distributionsomkostningerne afspejler øgede markedsføringsaktiviteter både i
North America Operations og International Operations til støtte for Victoza®
og Saxenda®
samt lanceringsaktiviteter
for Ozempic® i USA, delvist modsvaret af lavere omkostninger relateret til verserende retssager.
Forsknings- og udviklingsomkostningerne faldt med 1% opgjort i kroner og steg med 2% i lokale valutaer til 6.617
mio. kr. som følge af øgede omkostninger til såvel forskning som udvikling. Stigningen i forskningsomkostninger var
drevet af øgede omkostninger til porteføljen af projekter indenfor diabetesbehandling og fedme. Stigningen i
udviklingsomkostninger var primært drevet af injicerbar semaglutid til behandling af fedme og fase 3b-SUSTAINprogrammet
med Ozempic®
.
Administrationsomkostningerne faldt med 3% opgjort i kroner og steg med 2% i lokale valutaer til 1.715 mio. kr.
Andre driftsindtægter (netto) beløb sig til 737 mio. kr. mod 467 mio. kr. i 2017. I de første seks måneder af 2018
modtog Novo Nordisk en milepælsbetaling fra en samarbejdspartner relateret til et udlicenseret klinisk aktiv, og
Novo Nordisk bogførte en nettoindtægt på 122 mio. kr. som følge af salg af 2 mio. aktier i NNIT til Novo Holdings
A/S.
Resultat af primær drift faldt med 8% opgjort i kroner og steg med 4% i lokale valutaer til 24.652 mio. kr.

 

Fra Thomson Reuters:

08/08/2018 NOVOb.CO Novo Nordisk A/S QTR DKK 4.13 4.01 3.1