CFO’er ønsker bedre intern rapportering

Mange CFO`er vurderer, at virksomhedens interne rapporteringskvalitet bør forbedres markant. Et rundspørge, Økonomisk Ugebrev har foretaget blandt CFO’er, viser, at de generelt er beskedne, når de bliver spurgt om kvaliteten af ”deres” interne ledelsesrapportering. Samtidig er der tendens til, at CFO´erne vurderer, at kvaliteten af egen ledelsesrapportering er under større pres end for et år siden. Flere eksperter genkender det øgede pres på virksomhedernes interne rapportering, der især kan forklares ud fra to overordnede faktorer: For det første er der stigende kompleksitet i de data og den information, som er til rådighed. For det andet er økonomernes tilgang til og opfattelse af eget arbejde en blokering. Tilgangen bunder nemlig ofte i stor viden om regnskabsmæssige forhold, men mindre om data, information og forretning.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans nr. 26 – køb abonnement her