Set over de seneste fem år har investering i aktier været en forrygende investering. Men måske nærmer vi os slutningen på et overflødighedshorn af kursstigninger.

Nederste figur i venstre spalte viser os, hvordan udviklingen i Copenhagen Benchmark (CB) har været en stejlt stigende linje fra nederste venstre hjørne af figuren til det øverste højre hjørne.

Tallene bag grafikken dækker i praksis over en stigning på 120% i løbet af de seneste fem år svarende til 17% p.a. Det er meget imponerende. Men det er også markant højere end CB’s gennemsnitlige afkast på 12,4% p.a. siden indeksets start i 1996. I den langsigtede stigning er endda inkluderet de seneste fem års ekstraordinært høje stigninger, og hvis vi korrigerer herfor er CB’s historiske stigning 11,3%...