Finanstilsynet deler bekymringen over de nye andelsklasser, som størstedelen af de danske investeringsforeninger forventes at lancere i løbet af de næste måneder forud for indførslen af MiFID2-direktivet i Danmark.

Finanstilsynet og branchen skal nu drøfte konsekvenserne af, at nye investeringsprodukter ikke bliver børsnoteret. Finanstilsynet er urolig for, hvad konsekvenserne bliver, og om priserne på de nye produkter bliver gennemskuelige.

”Grundlæggende deler vi en bekymring, der er blevet rejst i dele af branchen. For os er det vigtigt at få bevaret et velfungerende marked, og derfor er vi nødt til at drøfte det her med hele branchen for at få kortlagt, hvad konsekvenserne af de nye tiltag bliver”, siger vicedirektør Birgitte Søgaard Holm til Økonomisk...