Copenhagen Benchmark (CB) fortsatte i denne uge opad, men markedet bevæger sig nu ind i et terræn, som vækker en smule bekymring.

Det danske aktiemarked fortsætter tilsyneladende ufortrødent opad. I denne uge steg CB således endnu engang, og der ser ikke ud til at være nogen ende på succeshistorien. Og så alligevel…

Figurerne nedenfor viser ganske vist, at årets langvarige og stabile stigning nu er blevet endnu mere eksplosiv. Den nederste figur i højre spalte viser os, at styrken i markedet nu er steget til det højeste niveau siden de første dage i januar. Men aktiekurser bevæger sig ikke i en ret linje for evigt. Problemet er naturligvis at forudsige, hvornår en ensartet bevægelse som den aktuelle ender.

Der findes imidlertid et pejlemærke, som kan give os et...