Del artiklen:
Tabel kan ses her
Med den seneste fortsatte euforiske stemning på aktiemarkederne, er Pensionsporteføljen nu i en situation, hvor vi betaler en høj pris for forsikringsafdækningen.

Som det fremgår af Langers Skarpe Aktietips er stemningen de seneste uger skiftet til fuldstændig ukritisk eufori, hvilket er meget bekymrende. Ikke desto mindre har det næsten hele vejen rundt givet solide gevinster.

Vi overvejer nu den aktuelle risikoafdækning i porteføljen, som jo er 50 % af kapitalen. Vi kan bestemt ikke udelukke, at euforien vinder yderligere styrke, selvom vi har svært ved at se gode begrundelser for det. Risikoafdækningen har nu kostet 6-7 procentpoint i afkast, hvis man både indregner selve ”forsikringsprisen” og det potentielle afkast ved at gå den anden vej.

Omkring de 50% af kapitalen, som er placeret i danske aktier, har udviklingen været meget tilfredsstillende. Alle fem poster har givet solide afkast, og ikke mindst Novo Nordisk fik vi samlet op på det helt rigtige tidspunkt.

Som det fremgår af analysen af Novo Nordisk er der grund til forsigtighed, da det bestemt ikke er oplagt, at de kommende kvartalers regnskaber bliver ligeså gode. Men den nye Novo ledelse er bestemt ved at genopbygge tillid i markedet, som kan få stor betydning for kursdannelsen. Vi konstaterer også, at de udenlandske finanshuse den seneste uge har været tilbage som store solide nettokøbere efter næsten et års nettosalg på seks milliarder kroner.

Også Pandora har genvundet styrke, og vi har meget vanskeligt ved at se, at ugens Q1 regnskab ikke vil løfte aktien yderligere. De store shortpositioner kan meget vel give anledning til et short squeeze, som giver et massivt løft til aktien. Ledelsen har for nylig genbekræftet årsforventningen, så tallene for Q1 vil blive nærlæst med en lup for at identificere eventuelle svagheder, som indikerer en strukturel nedgang i den langsigtede vækstcase.
Morten W. Langer

Hvad er Pensionsporteføljen?
Pensionsporteføljen er en fiktiv portefølje, som er AktieUgebrevets bud på, hvordan en privat portefølje kan administreres med en tidshorisont på 1-3 år for sine handler. Porteføljens mål er at opnå et højere afkast end markedets gennemsnit over en årrække med både op- og nedturer. Vi anbefaler, at modelporteføljen anvendes som inspiration og ikke til kopiering.
Del artiklen: