Den økonomiske skandale efter European Song Contest 2014 kan få alvorlige økonomiske og imagemæssige konsekvenser for den tidligere direktion og bestyrelse i turistorganisationen Wonderful Copenhagen. Organisationen er oprettet som en erhvervsdrivende fond og drives med tilskud fra Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Seks af bestyrelsens 13 medlemmer udpeges af kommunen og regionen. Erhvervsstyrelsen har for nylig sendt en agterskrivelse til organisationen, hvor man tilkendegiver, at den daværende bestyrelse i den erhvervsdrivende fond har handlet i strid med fondslovgivningen med muligt økonomisk ansvar til følge, skriver bestyrelseseksperten Teddy Wivel i denne gennemgang af sagen.

Baggrunden er, at der i 2013 var kamp for at få placeret den store mediebegivenhed i enten Herning eller København. Region Hovedstaden og Københavns Kommune engagerede sig voldsomt i sagen og fik overbevist Danmarks Radio om, at det skulle foregå i en ombygget hal på det tidligere B&W skibsværft. Opgaven og det økonomiske ansvar blev lagt i hænderne på Wonderful Copenhagen. Fornuftig nok stiftede man et datterselskab med navnet ”Projektselskabet”. Ifølge referater for at afgrænse opgaven organisatorisk og økonomisk fra Wonderful Copenhagen.

I forbindelse med organiseringen blev der bl.a. også nedsat et præsidie til at stå i spidsen for projektet bestående af ledelsen i Wonderful Copenhagen, DR’s generaldirektør og økonomidirektør samt overborgmester Frank Jensen og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. Det var i de gode dage, hvor man storsmilende kunne lade sig fotografere til pressen.

Men netop de stærke bånd til Københavns Kommune og Region Hovedstaden er antagelig en væ-sentlig årsag til den tidligere direktions og bestyrelses nuværende problemer.

Men som bekendt stivnede smilene snart. Det viste sig hurtigt, at Danmarks Radio ikke havde styr på udgifterne til særligt ombygning af B&W hallen. Omkostningerne løb simpelthen løbsk. Tilsyneladende ud fra en holdning om, at det skulle være det perfekte show uanset omkostningerne.

Selv om fonden kun havde en fri egenkapital (kapital man kan disponere) over – på ca. 2 mio. kr. bevilgede man allerede i januar 2014 4,34 mio. kr. til projektet og efterfølgende en mellemfinansiering på op til 12 mio. kr. den 10. april 2014. Det er dog ikke disse dispositioner bestyrelsen nu bebrejdes. De foretages før afholdelse af melodigrandprixen og anses for nødvendige for gennemførelsen og for at ligge inden for fondens formål. Men altså på trods af den manglende fri kapital.

Efter afholdelsen måtte man se i øjnene at begivenheden har været en økonomisk katastrofe. Projektselskabet havde en betydelig underbalance og en betydelig gæld. Heraf 43 mio. kr. til Danmarks Radio. Det får først bestyrelsen til at øge mellemfinansieringen fra de nævnte 12 mio. kr. til 28,7 mio. kr. den 20. juni 2014 og efterfølgende den 18. august 2014 at påtage sig at dække hele underbalancen i projektselskabet, som viser sig at være ikke mindre end 58 mio. kr.

Penge som man hverken havde som fri kapital eller var forpligtet til at yde.

Dispositionen blev stemt igennem af ti af medlemmerne i den 13 mand store bestyrelse i Wonderful Copenhagen. Tre stemte imod. Og angiveligt skulle de seks politisk udpegede medlemmer af bestyrelsen af deres bagland være ”instrueret” om at stemme for. Samtidig med beslutningen blev der lavet politiske aftaler, om hvorledes beløbet skulle finansieres gennem regionen og kommunen.

Der er næppe tvivl om, at sagen er kørt og behandlet som man normalt agerer i det politiske liv. Facaden skal reddes, og overforbrug af offentlige midler bliver bevilget og pakket ind i tilsyneladende reelle aftaler. Men her er der kommet en erhvervsdrivende fond på tværs. Og få af bestyrelsens medlemmer har tilsyneladende forstået, hvad det vil sige at sidde i en bestyrelse uden for det politiske liv. De har været majonetter for de personlige politiske interesser i kommunen og regionen.

Vi ved ikke, hvad sagen ender med, når den bliver endelig afgjort. Men den vil utvivlsomt være en personlig belastning for de involverede bestyrelsesmedlemmer og den afskedigede direktør. Man kan så spørge, om det er de reelt ansvarlige, som nu er under anklage. Formelt set ja. Men det er værd at bemærke, at generaldirektøren for Danmarks Radio stadig hedder Maria Rørbye Rønn, overborgmesteren i København hedder stadig Frank Jensen og regionsrådsformanden i Region Hovedstaden hedder stadig Sophie Hæstorp Andersen.

læs hele udgivelsen her