Nogle topledere, eksempelvis afdøde Steve Jobs fra Apple, bliver kendte for at være innovative helt ind i sjælen. Men omvendt behøver topchefen ikke være innovativ, for at virksomheden skal være det.

På dansk grund har f.eks. Lars Rebien Sørensen i Novo Nordisk og Niels Jacobsen i William Demant gennem mange år stået i spidsen for virksomheder, der har skabt svimlende milliardværdier på innovation. Men uden at de to topledere selv – i hvert fald udadtil – er kendte for personligt at være mere innovative end folk flest.

Så måske er det i virkeligheden slet ikke vigtigt, at topchefen selv skal besidde en innovativ kraft, men blot at han/hun forstår den, og dyrker den i sin organisation.

En undersøgelse fra rekrutteringsvirksomheden Korn Ferry indikerer, at det faktisk er tilfældet, eller i hvert fald, at der på dette felt sker en nuanceret vekselvirkning mellem topleder og medarbejdere. Det viser sig, at de topledere som er højt ranket inden for innovation, målt på deres virksomheders faktuelle performance, bag sig har en betydeligt højere andel af innovative medarbejdere end den gennemsnitlige virksomhed.

For at kunne nå denne konklusion skal Korn Ferry naturligvis have et redskab til at måle innovativ kraft hos den enkelte medarbejder. Selskabet beskriver dette redskab i en artikel . Og med det redskab i hånden kan virksomheder også se, hvilke egenskaber de selv skal lægge vægt på hos ansøgere, hvis målet er at blive mere innovative.

Sagen er, at vi alle har en intuitiv fornemmelse for, hvad det vil sige at være innovative. Men den intuitive fornemmelse holder ikke i sig selv. For det er eksempelvis ikke nok, at en medarbejder har en stærk impuls til at gå nye veje. Vedkommende skal også kunne skelne mellem gode og dårlige veje, og man skal have udholdenheden til at stå igennem skuffelser og tilbageslag. Korn Ferry finder, at den innovative kraft består af fire forskellige egenskaber:

Kreativitet er det, man typisk forbinder med innovation. Det indebærer at få nye ideer – men også mere end det. Nemlig nysgerrighed, mental fleksibilitet, evnen og viljen til at tilpasse sig ændrede vilkår og forståelse for virksomhedens produkter og strategi. Kreativiteten er ofte drevet af, at personen bliver mere motiveret af udfordringer end de fleste andre – at den spontane impuls ikke er at forlige sig med dårligdommene, men at finde spændende veje uden om dem.
Samarbejde er måske noget, man i mindre grad forbinder med den innovative, som – i hvert fald i mytologien – ofte er den ensomme ulv, der i lang tid mest bliver venligt latterliggjort. Denne karakter findes også. Men i sidste ende er innovationen værdiløs, hvis ikke den kan bringes videre ud i organisationen, ligesom det i en udviklingsproces også er vigtigt at kunne tage imod kritik og ændringsforslag; selv når disse ikke er venligt formuleret. Derfor er kommunikative evner, sociale kompetencer, empati og endda ydmyghed ofte er en del af det innovative sind.

Mod er igen en af de egenskaber, som mere klassisk bliver forbundet med innovation. Udviklingsarbejde foregår altid under den risiko, at det hele kan blive kasseret igen, hvis det viser sig ubrugeligt, eller hvis man bliver overhalet af interne eller eksterne konkurrenter. Hvortil kommer, at nye ideer ofte vil blive latterliggjort. Det er imidlertid Korn Ferrys erfaring, at mod ikke blot er noget, man enten har eller ikke har i sig. Til en vis grad kan ledere lære det. Er de i en innovativ organisation, vil de hen ad vejen blive bedre til at håndtere risici.

Handlekraft (her valgt som mest rammende oversættelse af execution) giver næsten sig selv – men skal alligevel huskes. De fleste innovative virksomheder har givetvis oplevet, at ideer, set i bakspejlet, er blevet udført senere end ønsket og muligt, fordi de ”hang fast” blandt udviklerne. Der skal altså være nogle på holdet, som ser hele processen frem til målstregen for sig, og som ikke underkender de sidste led i kæden.

Måske ikke mindst af denne grund er det at lancere arbejde i grupper også det første af Korn Ferrys råd til virksomheder, der gerne vil være mere innovative. De øvrige råd fokuserer mest på at give plads til kreativiteten og intellektuelle processer – noget, som måske ikke falder naturligt i det organisatoriske hierarki.

Sten Thorup Kristensen

læs hele udgivelsen her