Globaliseringen har haft store positive effekter, men også i stigende omfang negative effekter, viser globalt CEO survey fra PWC. Topcheferne peger især på manglende håndtering af klimaforandringer, fairness i det globale skattesystem og øget ulighed mellem rig og fattig som omkostninger af globaliseringen. Men CEO’erne er med på, at de skal deltage aktivt i løsning af udfordringer med større social ulighed.

Erhvervslivets topchefer ser stadig store positive effekter af globaliseringen , men de negative konsekvenser bliver også tydeligere og tydeligere. Ifølge et globalt CEO survey fra PWC mener 60 procent af topcheferne, at globaliseringen har haft positiv effekt gennem fremme af mobiliteten af kapital, arbejdskraft, varer og information. Samme andel peger på, at...