Del artiklen:

Kravene til nutidens CEO’er bliver stadig mere komplekse, og derfor er der behov for både bredere og dybere kvalifikationer end tidligere. I praksis betyder det, at topchefen skal være klædt på til at kunne agere ekspert på mange forskellige områder, lyder vurderingen i en artikel i tidsskriftet ”Board & Directors” med titlen ”10 Roles a CEO Must Play in 2016.” I artiklen gennemgås de vigtigste ”kasketter” som CEO bør kunne håndtere i 2016.

Strategisk multi tasking: Den største udfordring for CEO’en bliver i 2016 at leve op til målsætningerne i virksomhedens kerneforretning, hvor hovedparten af indtjening og cash flow kommer fra. Dette skal ske samtidig med at forretningen transformeres til at være relevant og konkurrencedygtig på længere sigt, med de store forandringer, der er på vej. Læs også tema i Økonomisk Ugebrev om otte Globale Megatrends, som får stor betydning for erhvervslivet i fremtiden. Omstillingen omfatter også tilretning efter de globale økonomisk konjunkturer og ændret kundeadfærd.

Futurist: Netop store ændringer i virksomhedens omverdensvilkår stiller groft sagt krav om at CEO’en skal være en slags futurist, som skal se ind i fremtiden. Det gælder ikke mindst de igangværende teknologispring, og hvad de kommer til at betyde for virksomheden. Men også makroøkonomiske forhold og geopolitiske rammevilkår, eksempelvis de store prisudsving i oliepriser, Ruslands og Kinas entré på spillepladen som udfordrere af USA’s historiske dominans som den globale politimand. CEO’en kan selvfølgelig ikke forudsige, hvor disse forandringskræfter fører virksomheden hen. Men det er afgørende, at han er parat til hurtigt at rette ind efter de ændrede markedsvilkår.

Teknologi CEO: Teknologinørden har de seneste ti år sagt, at enhver virksomhed i virkeligheden er en teknologivirksomhed. Nu er det faktisk ved at blive til virkelighed. Enhver CEO bør have en vis digital indsigt, fordi det er en verden, der kommer til at præge alle aspekter af virksomhedsdrift de kommende år.

Growth Hacker: De fleste CEO’er har siden 2008 haft mest fokus på at fjerne omkostninger for at bevare lønsomheden. Men hvor skal toplinjevæksten så komme fra? En stor del af topcheferne har ikke særlig stor træning i denne disciplin, og derfor er det langt hen ad vejen den gamle medicinbog, som anvendes. Investorerne kræver nu at få gang i virksomhedernes toplinjer igen, men det er nogle helt andre kompetencer, der er brug for her.

Activist Investor Handler: For de børsnoterede selskaber bliver investoraktivisme en stadig stærkere kraft, der påvirker virksomheden, herunder CEO’en og bestyrelsen. Som det fremgår af forsideartiklen i denne udgave af Økonomisk Ugebrev Ledelse ses en udvikling de kommende år, hvor udenlandske investorer kommer til at dominere på de danske C20-selskabers generalforsamlinger. CEO’en bør ikke opfatte de aktivistiske investorer som modstandere, men engagere sig med dem, så de ikke driver virksomheden i den forkerte retning baseret på uvidenhed.

Inspirerende Storyteller: I en verden fuld af data er der ikke noget mere kraftfuldt end en god historie. En topchef, som formår at inddrage stakeholderne i virksomhedens rejser, skal være en god historiefortæller, og den er typisk ikke alene baseret på tal.

Omfavnende Leader: Tiden er ikke længere til ”kæft, trit og retning” for at skabe en organisation, hvor alle kræfter og kreativitet udnyttes optimalt. CEO’en skal sammen med sin topledergruppe formå at skabe, fastholde og udvikle high performing teams af ansatte, ved blandt andet at skabe en kultur og et engagement, som ikke begrænser, men fremmer det bedste i medarbejderne.

Crisis Manager: Virksomheder er i dag meget mere eksponeret for kriser end tidligere, fordi omverdensvilkår ændres hurtigt, og fordi dynamikken på de sociale medier på få dage kan ændre en virksomhed fra et guldbrand til udtværet efter en shitstorm på de sociale medier. CEO’en skal altså i den grad have rygrad til at håndtere kriser, uden at gå ned med stress eller lignende. Kan topchefen ikke håndtere en sådan situation, vil hans dage antageligt være talte.

Informationssøger: Med de voldsomme ændringer i erhvervslivets omverdensforhold er det vigtigt, at topchefen konstant forsøger at forstå, hvad der sker i virksomhedens omverden og bringer de nye impulser i spil internt i virksomheden. Det påpeges, at en stor andel af de virksomheder, som ryger ind i problemer, er traditionelt introverte i deres ledelseskultur: de vender sig altså slet ikke nok ud mod omverdenen for at forstå, hvad der sker.

Morten W. Langer

Del artiklen: