De fleste erhvervsledere kender det: Man har et godt produkt, som man ved, at nogle derude har brug for. Alligevel er det en kamp op ad bakke at få fremstillet og solgt sit produkt. Tusind ting og personer gør modstand, og endda ofte ud fra nogle bevæggrunde, der synes irrationelle eller malplacerede. 

Hvordan skal erhvervslederen så forstå og håndtere det mangehovedede uhyre, som modstanden virker som? The Bosten Consulting Group kommer i en analyse med et lidt alternativt bud: Konsulenthuset foreslår , at man tænker i biologiske termer, idet man ser virksomheden som en organisme og omgivelserne som dens habitat.

Som bekendt er naturen et farligt sted, hvor organismer konstant bliver angrebet af andre organismer. Engang imellem kommer der også invasive arter, som ændrer...