Medierne flyder over med spændende, men også skræmmende, historier om, hvordan den digitale revolution tager til i fart og inden for få år bl.a. kan overflødiggøre traditionelle forretningsmodeller i veletablerede brancher. Det skaber et enormt behov i brede dele af erhvervslivet for at opbygge bedre forståelse af den nye digitale verden. Og det har udløst kamp om pladserne i teknologiselskabers bestyrelser.

Selv om man til daglig arbejder i helt andre brancher, er det alene af karrieremæssige årsager altså en rigtig god idé at få indsigt i, hvad der rører sig på digitaliseringens hjemmebane, og hvordan man tænker i den del af verden.

Rekrutteringsfirmaet Korn Ferry hæfter sig i en artikel ved, at tech-firmaerne typisk har ligeså lav udskiftning i bestyrelserne, som selskaber i gamle brancher: Når man en gang er kommet ind i en techbestyrelse, giver man typisk ikke frivilligt slip på den igen. Korn Ferry giver nogle råd til, hvordan erhvervsfolk kan gøre sig interessante for tech-bestyrelser:

Forstå branchens behov: For en branche, der er præget af hastig forandring, og hvor handlekraften i mange tilfælde må overtrumfe eftertænksomheden, kunne man godt forestille sig, at der var behov for modspil fra solide og erfarne CEO’er i bestyrelsen. Det er imidlertid ikke primært det, som tech-firmaerne går efter (hvilket også giver rige muligheder for kandidater, der endnu ikke har nået topniveauet på direktionsgangen). Hvad tech-firmaerne mere generelt ønsker, er andre perspektiver end det, de selv kommer med. Et andet perspektiv kan for så vidt godt være en anden gren af digitalisering, for det er jo en bred branche: Selv om man f.eks. er verdensmester i CRM-systemer, er det ikke givet, at man også har en væsentlig viden om sociale medier. Det kan også være hård viden om f.eks. økonomistyring eller HR, techvirksomhederne søger. Endelig lægger tech-virkomheder i højere grad end andre vægt på kønsmæssig og kulturel diversitet, og det er ikke idealistiske motiver, der gør forskellen: De digitale ydelser skal bruges af kvinder og mænd, sorte og hvide, rige og fattige, og man skal helst ikke overse væsentlige kulturelle faktorer i markedet.

Forstå og forny dine kvalifikationer: Med konkurrencen om pladserne i tech-bestyrelser nytter det ikke noget, at man passivt venter ved telefonen. Heller ikke selv om man har fine kvalifikationer. Man må til en start gøre sig klart, hvilke kvaliteter man kan bibringe en tech-virksomhed. Dertil kommer, at det er en god ide at sætte sig ind i, hvad bestyrelser mere præcist foretager sig, hvis man ikke har erfaring med det i forvejen. Det handler altså om at læse på lektien. Arbejder man f.eks. i en børsnoteret virksomhed kan man også søge opgaver med bestyrelsesbetjening, og eventuelt søge deltagelse i bestyrelsens møder.

Bliv bemærket: Korn Ferry har opgjort en for dem selv ikke særligt opmuntrende statistik: Af førstegangsmedlemmer i tech-bestyrelser var kun hver femte fundet gennem et rekrutteringsbureau. De øvrige var fundet gennem netværk. Korn Ferry nævner et eksempel på et bestyrelsesmedlem, der slet og ret havde ringet til over 100 bekendte og fortalt, at hun var interesseret i en bestyrelsespost. Andre metoder er LinkedIn eller andre erhvervsfora på nettet, eller at dukke op til arrangementer for bestyrelsesmedlemmer, f.eks. bestyrelsesskoler.

Vær aktiv fra start: Bestræbelserne stopper ikke i det øjeblik, hvor man får den eftertragtede bestyrelsespost. Herfra må man være meget aktiv for at beholde den, og måske endda gøre sig selv så godt bemærket, at man også bliver kandidat til tilsvarende poster i andre virksomheder. I mange tilfælde får man kun én chance. På første møde er det legitimt, at et nyt bestyrelsesmedlem forholder sig passivt og lyttende. Men allerede på næste møde forventes man at bidrage konstruktivt, og er man ikke i stand til det, får man et minus i karakterbogen, som det kan være svært at viske ud igen. En typisk ting, man kan gøre selv er at udforske virksomheden i dybden – introduktionsforløb for nye bestyrelsesmedlemmer er uheldigvis typisk enten overfladiske eller helt fraværende. En del kan man læse sig til, men ellers er samvær med direktionen en god kilde til viden om virksomheden.