Boganmeldelse: Associate professor, ph.d. og cand.scient.soc. fra CBS, Ole Bjerg, rejser i sin nye debatbog, ”Vores penge i vores bank” kritiske spørgsmål til Nationalbankens uafhængighed. Bjerg mener, at både politikere, den finansielle sektor og offentligheden generelt negligerer, at Nationalbanken, som følge af de private bankers monopol på pengeskabelse, kun har meget få handlemuligheder for at undgå fremtidige finansielle kriser.

Grundlæggende debatterer bogen, om Nationalbanken stabiliserer og understøtter et system, der i sig selv producerer ustabilitet.

Bjergs bog tager udgangspunkt i Nationalbankens grundlæggelse ved pengereformen i 1818, hvor privilegiet pengeskabelse blev adskilt fra enevældet. Reformen i 1818 var en modreaktion på en kraftig økonomisk...