Efter en årrække med mangfoldighedsrapporter og fokus på flere kvinder i bestyrelserne er der ved at danne sig et A-hold, som har mange kvinder i bestyrelsen, og et B-hold, som har relativt få eller ingen kvinder i bestyrelsen blandt de eksternt valgte bestyrelsesmedlemmer.

Økonomisk Ugebrevs Ledelses årlige kortlægning af bestyrelseskompetencer i de 100 største børsnoterede selskaber viser, at hele 40 af de 100 undersøgte selskaber slet ikke har nogen kvinder i bestyrelsen. Blandt de større børsnoterede selskaber uden eksternt valgte kvinder i bestyrelsen er Sydbank, Rockwool og Bavarian. Langt hovedparten af de store Large Cap selskaber har altså en eller flere kvinder i bestyrelsen.

Økonomisk Ugebrevs undersøgelse viser også, at 31 % af selskaberne har mellem 25 og 50 % kvinder i bestyrelsen, hvilket må anses for at svare til international best practice omkring repræsentation af det såkaldt ”underrepræsenterede køn.” Blandt de store selskaber er topscorerne på kvindeandel Tryg Forsikring (50 %), Novo Nordisk, DSV, Carlsberg og ISS (med en andel på 33 %). Nogle få af de store selskaber halter lidt bagefter normen (og i flere tilfælde egne måltal i mangfoldighedsrapporter). Blandt andet er der kun et enkelt kvindeligt bestyrelsesmedlem hos Danske Bank, Genmab, TDC, FLSmidth, GN Store Nord, William Demant og Jyske Bank.

En aktuel undersøgelse fra konsulenthuset Spencer Stuart viser, at kvindeandelen blandt de eksternt valgte er 23 % i de 25 største børsnoterede selskaber. Også disse tal viser, at danske bestyrelser halter en del efter international standard. Undersøgelsen af sammensætningen af de nordiske landes bestyrelser viser, at andelen i Norge er 42 %, i Sverige 35 % og Finland 30 %. Generelt er billedet altså, at hovedparten af de store selskaber enten er tæt på at være på plads med en solid kvindeandel eller også er de på vej med en enkelt kvinde i bestyrelsen. Senest er Coloplast som en efternøler kommer rigtigt godt med ved indvalg af to kvinder i bestyrelsen på dette efterårs generalforsamling.

Når Danmark i større undersøgelser halter langt bagefter internationale standarder er det dog især på grund af en stor gruppe selskaber, som slet ikke er kommet i gang med at prioritere kvinder ved eksterne valg til bestyrelsen. Der er altså typisk tale om mellemstore og mindre børsnoterede selskaber, som halter bagefter. Generelt betyder det, at der de seneste år har været mere eller mindre stilstand i kvindeandelen i de bredere generelle målinger.

Erhvervsstyrelsen fremlagde sidste foråret en un- dersøgelse af kvindeandelen i børsnoterede selskaber, som viser markant vækst fra 2005 frem til 2015. Andelen af generalforsamlingsvalgte kvinder var 7 % stigende til 15 % i 2014 og 16 % i 2016. ”Erhvervsstyrelsen har 165 selskaber registreret som børsnoterede selskaber i selskabsregistreret, hvoraf 76 selskaber forventes at blive omfattet af direktivforslaget om en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelser. Undersøgelsen heraf blev foretaget i november 2014 baseret på oplysninger i den senest modtagne årsrapport,” skriver styrelsen i rapporten. Tallene er altså baseret på data efter afholdte generalforsamlinger i foråret 2015.
Økonomisk Ugebrevs undersøgelsen er baseret på data efter afholdte generalforsamlinger i foråret 2015, hvor vi har opgjort kvindeandelen blandt eksterne bestyrelsesmedlemmer til 15 %. Denne undersøgelse er baseret på de 100 største børsnoterede selskaber og stort set samme population som Erhvervsstyrelsen undersøgelse. Meget tyder altså ikke på, at der er sket den store fremdrift fra 2013 til 2015 i kvindeandelen i de børsnoterede selskaber.

Se grafer og udgivelsen her