Økonomisk Ugebrev Ledelses årlige kortlægning af bestyrelseskompetencer i de 100 største børsnoterede selskaber viser, at der er sket et voldsomt skifte i, hvordan der ses på den ”optimale bestyrelse”. Hvor den normale bestyrelse for 6-7 år siden især bestod af tidligere eller nuværende adm. direktører med generelle ledelseskompetencer, er det nu helt overvejende særlige fagkompetencer, der dominerede bestyrelsens sammensætning især i større selskaber.

Vi har i årets kortlægning defineret fem typiske fagkompetencer, nemlig branchekendskab, indsigt i finans og risikostyring, indsigt i regnskab/revision, erfaring med salg, marketing og/eller logistik og endelig IT/digitale kompetencer.

Kortlægningen er baseret på de oplysninger, som selskaberne selv giver på hjemmeside og/eller i årsregnskaber, og opgørelserne kan være påvirket af mangelfulde beskrivelser af uddannelse, erfaring og ”særlig kompetence” (som det anbefales selskaberne at oplyse). Med dette forbehold viser kortlægningen, at otte af de 100 selskaber alle har fem definerede kompetencer i bestyrelsen, og 31 % har fire af de fem kompetencer i bestyrelsen. Topscorerne på fagkompetencer er blandt andet Pandora, GN Store Nord, Spar Nord Bank, Solar og Nordjyske Bank.

Mange af de større selskaber har fire ud af fem opgjorte fagkompetencer, og hovedparten af dem mangler den fagkompetence som handler om ”IT/ digital” erfaring, som grundlæggende handler om at have viden inden for de muligheder og risici, der er i nye disruptive digitale forretningsmodeller, salg, markedsførings- og brandingmuligheder på de sociale medier, samt ikke mindst brug af big data i forskellige forretningsprocesser, herunder omkring identifikation af kundebehov, logistik, risikostyring og meget mere.

Af de fem målte fagkompetencer er det største ”hul” på netop IT/digital kompetencer, idet kun 19 % af de 100 selskaber har bestyrelseskompetencer på dette område. Det må nok forventes, at der særligt på dette fagområde vil komme mange nye bestyrelsesmedlemmer ind de kommende år, da det er en kompetencer som på ganske kort tid er flyttet meget højt op på både de daglige ledelsers og bestyrelsers dagsorden.

Økonomisk Ugebrev har i tidligere kortlægninger påvist, at der var relativt få fagkompetencer i bestyrelserne inden for salg/markedsføring, selvom perioden efter finanskrisen har budt på store udfordringer med at få vækst på toplinjen. Netop på denne fagkompetence er der de seneste år sket et kvantespring, idet over halvdelen af bestyrelserne i dag har denne fagkompetence.

De seneste års indarbejdning af revisionsudvalg, herunder skærpede krav til bestyrelsens fokus på regnskab, revision og risikostyring, har også givet voldsom vækst i både finansielle fagkompetencer og regnskabs- og revisionsmæssige kompetencer i bestyrelserne. OW Bunker skandalen viser, hvor vigtigt det er at bestyrelsen eller revisionsudvalget har utroligt godt styr på selskabets konkrete risikostyring, herunder processer og identifikation af de største forretningsmæssige og finansielle risikofaktorer.

Endelig er det meget positivt, at stort set alle selskabernes bestyrelser i dag har branchekompetencer. For blot 5-7 år siden var det en mangelvare i de allerfleste selskaber, og det betød, at bestyrelsen i virkeligheden var klædt rigtigt dårligt på til at give den daglige ledelse med- og modspil på branchespecifikke forhold, herunder strategiske og konkurrencemæssige spørgsmål og branchetendenser.

Se grafer og udgivelsen her