Del artiklen:

Af de fem topperformere på Økonomisk Ugebrev Ledelses CSR-rating 2017 tildeles listens nummer fem Nordea den bedste placering på ESG ratingbureauernes oversigt: Den nordiske storbank placerer sig blandt verdens fem procent bedste virksomheder til at skabe bæ-redygtig værdi. Det sker på trods af massive omdømmeproblemer efter hvidvasksager. 

Nummer to på Økonomisk Ugebrevs CSR Rating A. P. Møller-Mærsk sniger sig kun lige akkurat med i den bedre halvdel på ESG ratingbureauernes senest opdaterede opgørelse. Carlsberg, der også topper Økonomisk Ugebrevs CSR-rating 2017, placeres af ratingbureauerne blandt verdens 10 procent bedste virksomheder.

ESG-ratings kan opgøres på mange måder. Men grundlæggende er der stor overensstemmelse mellem topscorerne i Økonomisk Ugebrev Top 100 rating og ESG-ratingbureauernes vurderinger. I denne gennemgang sætter vi særlig fokus på Top 5 selskaberne i Økonomisk Ugebrev Ledelses årlige CSR Rating, nemlig Carlsberg, Nordea, A.P. Møller, DSV og ISS. Vi gennemgår stærke og mindre stærke sider på baggrund af data fra ESG-portalen CSRhub, som bygger på førende ESG-leverandører som f.eks. IW Financial, MSCI, RepRisk, Thompson’s Asset4, Trucost, Vigeo EIRIS og Ideal Ratings samt anerkendte rapporteringsorganer.

Højeste score til Nordea og Carlsberg
Nordea og Carlsberg tildeles af CSRhub-portalen de højeste overordnede ESG-ratingscore med henholdsvis 67 og 64 i udfaldsrummet 0-100, hvor 50 afspejler middelværdien for alle 8000 fuldt-ratede virksomheder. ISS følger efter med en ratingscore på 61, DSV med 56 og A. P. Møller med 54.

Hvor ESG-ratingscoren siger noget om kvaliteten af virksomhedens samfundsansvarlige rapporteringer, implementeringer og strategier, peger selskabernes percentile placeringer på, hvordan selskaberne klarer sig relativt i forhold til alle andre fuldtratede selskaber i verden.

Her viser det sig, at Nordea placerer sig blandt verdens 5 procent bedste virksomheder, Carlsberg er blandt verdens 10 procent bedste, mens A.P. Møller kun lige akkurat med en placering i 50,1 percentilen sniger sig ind blandt den bedste halvdel af alle fuldratede virksomheder i verden. ISS placerer sig i 84,9 percentilen og DSV i 61 percentilen.

Carlsberg, Nordea og ISS har i en årrække indfundet sig blandt de 20 procent bedste virksomheder i verden til at skabe bæredygtig værdi. Omvendt viser udviklingen siden 2014, at A.P. Møller og DSV først siden sidste år har formået at løfte sig op over 50-percentilen.

Store forskelle i underliggende drivere af CSR
CSRhubs metode kan desuden give et billede af, hvilke områder i ESG-spektrummet, som driver virksomhederne henholdsvis op eller nedad i forhold til alle andre fuldtratede virksomheder.

Lidt overraskende hænger A.P. Møller-Mærsk noget efter de øvrige i forhold til subkategorien ” Transparency & Reporting ”, der ligesom Økonomisk Ugebrev Ledelses CSR-rating 2017 i høj grad fokuserer på om politikker og praksis er i overensstemmelse med bæredygtighed mål, og om ledelsen rapporterer gennemsigtigt om forholdende til alle stakeholders.

Seneste opdaterede data fra CSRhub har dog ikke endnu ikke indregnet CSR-rapporter fra 2016, hvor det retfærdigvis skal nævnes, at Mærsk i ny og mere åben stil adresserer både skattepolitikker, skibsophugning og en ny erkendelse om strammere lovgivning i forhold til transportsektorens store udfordringer med øgede CO2-emissioner. Disse oplysninger vil antageligt løfte Mærsks ESG-rating yderligere, når data opdateres.

I en direkte sammenligning på delkomponenterne i ESG-ratingen af Top 5 på Økonomisk Ugebrev Ledelses CSR-rating vurderes Nordeas højere placering underliggende til at være drevet af kategorierne ” Compensation & Benefits” og ”Diversity & Labour Rights ”. Nordea har altså i ESG-raternes øjne lønpolitikker og mangfoldighedsprincipper, som er bæredygtigt stærkere end de øvrige fire selskaber i Top 5 på vores årlige CSR-rating.

Ligesom Carlsberg, der topper Økonomisk Ugebrevs CSR-rating 2017, placerer Nordea sig også bedst i subkategorien ”Product”. Kategorien afspejler i bred forstand i hvor høj grad bærdygtige parametre er integreret i produkter.

Her spiller Carlsbergs initiativer for partnerskaber for cirkulær økonomi og optakten til Nordeas nye CSR-strategi om “en mere proaktiv tilgang,” antageligt væsentlige roller for den solide placering, ligesom Nordea Invest Stars-fondene også bidrager hertil.

Se mere detaljerede grafikker om de fem selskabers ESG performance her og her .

Joachim Katterup 

Læs hele udgivelsen her 

Del artiklen: