Del artiklen:

Økonomisk Ugebrev Ledelse bringer her uddrag fra de 100 største børsnoterede selskabers CSR rapporter, hvor vi har vurderet, at der er tale om konkrete actions og ikke kun fine hensigtserklæringer. Der er alene tale om mindre uddrag, for at give et indtryk af karakteren af de konkrete initiativer:

A.P. Møller Mærsk om ophug af skibe: “Creating a third option (s. 11) We have realised that limiting our responsibility to our own vessels is not enough, and in 2016, we added a new requirement to our policy and standard on responsible ship recycling concerning the sale of vessels. The purpose of the amendment is to eliminate, in nearly all cases, the financial incentive to recycle irresponsibly. See the requirements in the sidebar to the right.”

Migatronic om ansvarlig leverandørstyring:
”Mere fokus på arbejdet med ansvarlig leverandørstyring (s. 11) Vi ønsker at fremstå som en ansvarsbevidst og troværdig samarbejdspartner med fokus på etiske, sociale og miljømæssige forhold. Derfor bruger vi aktivt vores Code of Conduct som et udgangspunkt for ansvarlig leverandørstyring. Endvidere har vi derudover været på leverandøraudit hos de fleste af vores kritiske leverandører i 2016.”

Össur om responsible sourcing: ”Responsible Sourcing (s. 18) In 2016, Össur established a process for the responsible sourcing of suppliers. The process guides the employees in the decision making process when selecting a new partner as well as through the regular auditing process for product suppliers in Asia. The process offers guidance on what Össur is willing to accept in terms of performance of social parameters.”

Expedit om ansættelse af flygtninge: “Derudover fokuseres der løbende på at tilbyde uddannelser inden for Gruppens forskellige fag- områder og i den forbindelse oprette elev og lærlingepladser efter behov. Endelig har moderselskabet i Danmark udarbejdet politik for ansættelse af flygtninge, og i samarbejde med Favrskov kommune har virksomheden ultimo 2016 ansat 4 flygtninge.”

Lån & Spar Bank om indkøb af grøn energi:
”Banken forlængede i 2016 aftale om klimapartnerskab med DONG som blev indgået i 2012. Med klimapartnerskabet tager Lån & Spar samfundsansvar ved at hjælpe med at gøre grønne visioner til konkrete tiltag. Det betyder, at al elektricitet på Lån & Spars hovedkontorer er grøn strøm. Banken har købt Renewable Energy Certificate System (RECS) certifikater svarende til bankens forbrug af strøm. På den måde er Lån & Spar sikret, at strømmen er fra vedvarende kilder.”

Tivoli om projekt rettet mod veteraner fra forsvaret: ”Veteraner/Forsvaret (s. 26) I 2016 har Gartnerafdelingen deltaget i et projekt med veteraner fra Forsvaret, VET-JOB. VET-JOB er et beskæftigelsesrettet afklaringstilbud for psykisk ramte veteraner (PTSD, depression, angst mm.), der står uden for arbejdsmarkedet. VET-JOB finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). VET-JOB består af seks måneders praktikforløb hos Tivolis gartnerteam 2x4timer per uge og suppleres med fitness, massage og andre aktiviteter. Målet for VET-JOB er at hjælpe veteraner væk fra passiv forsørgelse og over i aktiv beskæftigelse.” Danske Bank om godgørenhed: “In Norway, we developed Danske Charity, in which employees can get a paid day off to do corporate volunteering at one of ten NGOs. It will be implemented in 2017. – In India, we embarked on a new initiative in collaboration with the NGO, Need Base India, to finance the rehabilitation and education of 25 underprivileged boys. – In Lithuania, our employees participated in the Endomondo challenge, in which they tracked the results of their sports activity with the app. Afterwards, the calories burned were converted into food and donated to the “Food Bank”: 3 million calories were converted to 45,000 food portions and distributed to vulnerable social groups in 2016.”

Egetæpper om arrangement for 200 syge børn: “Lokal samfundsudvikling (s. 21) I april 2016 bød egetæpper 200 syge børn med ledsager velkommen til en skøn koncert med Cisilia og Citybois i egetæppers eget atelier, der i dagens anledning var forvandlet til koncertsal. Arrangementet var gratis for deltagerne, der også fik mad og drikke med i oplevelsen. Arrangementet var en stor succes, som vi overvejer at gentage næste år.”

SP Group om forsøg med genbrugsplast: ”Miljø (s. 1) SP Group har i 2013-2015 lavet forsøg med brug af genbrugsplast til udvalgte produkter (Plastic Wood Compound). Forsøgene ventes at føre til kommerciel produktion i løbet af 2016. Herved vil SP Group bidrage til at reducere – ikke blot sin egen – men også andres miljøpåvirkning dramatisk. Målet er at erstatte træ fra regnskove med plast fra sorteret husholdningsaffald.”

Matas om samarbejde med Hjerteforeningen om blodtryksmåiing i butikkerne: ”Hjerteforeningen (s. 19). I dag er 285.000 danskere ifølge Hjerteforeningen uvidende om, at de har forhøjet blodtryk, der ubehandlet kan føre til hjertekarsygdomme. I samarbejde med Hjerteforeningen tilbyder Matas løbende gratis blodtryksmåling i butikkerne, og også i dette regnskabsår har Matas og Hjerteforeningen tilbudt kunderne gratis blodtryksmåling i butikkerne. I regnskabsåret foregik det i 122 Matas butikker, hvor 3.344 personer fik målt blodtryk. Heraf fik 9% målt et moderat til svært forhøjet blodtryk, og de blev derfor af Hjerteforeningen anbefalet at konsultere deres private læge med henblik på opfølgende undersøgelser.” Højgaard Holding om screening for menneskerettigheder: ”Menneskerettigheder (s. 7). Alle kontrakter over 50 millioner kroner blev screenet i forhold til menneskerettigheder. Der blev i 2016 screenet 114 udbud, hvilket var i niveau med 2015.” Topdanmark om en ny forsikring til hjælp af erhvervskunder, som udsættes for en shitstorm: ”Ny forsikring (s. 23). Topdanmark har i 2016 udviklet en forsikring, som hjælper erhvervskunder, hvis de bliver udsat for en såkaldt ’shitstorm’ online. Det sker gennem rådgivning om, hvordan virksomhederne håndterer den negative omtale på fx Facebook, Trustpilot og Google. Rådgivningen sker i samarbejder med SAFEonNET, som er en af Danmarks førende virksomheder inden for håndtering af shitstorme.”
Hele notesamlingen kan læses i fuld længde her , med eksempler på konkrete actions i de enkelte selskabers CSR rapporter.

Top 100 CSR Rating: Sådan har vi gjort
Ratingen af CSR i de 100 største børsnoterede selskaber bygger på 10 målepunkter, som gennemgås nedenfor. For hvert målepunkt er givet karakteren 0 (ringest), 1 (middel) og 2 (bedst). Den samlede CSR-score er baseret på det samlede antal point, hvert selskab har opnået. Det skal understreges, at bedømmelsen af de enkelte må-lepunkter er subjektiv og altså baseret på et skøn.

Gennemgangen af de enkelte selskabers regnskaber/redegørelser om CSR er foretaget af Økonomisk Ugebrev Research. Ratingen gennemføres hvert år. De enkelte selskabers ratings er fremsendt til hvert enkelt selskab, som har mulighed for at kommentere på bedømmelsen af de enkelte målepunkter, og om der er sket ændringer. Her gennemgås målepunkterne:

Hvordan er selskabets overordnede rapportering om CSR/ESG/ bæredygtighed/ansvarlig forretningsdrift?
0. En meget tynd rapport/skrevet noget, fordi det er et lovkrav.
1. OK rapportering med forsøg på mere end lovkrav
2. Har en omfattende rapportering Har selskabet udpeget deres 5-10 most material (vigtigste) ESG risici og forretningsmuligheder?
0. Lister ikke materiality
1. Lister mellem 1-4
2. Lister 4+ og har gjort sig tanker om, hvorfor det er dem Hvordan har selskabet håndteret de enkelte most material ESG risici/forretningsmuligheder?
0. Ingen listet
1. Beskrivelse ikke klar og tydelig/forsøger at undgå at forholde sig
2. Har en plan Hvor åben og rapporterende er selskabet om CSR/ESG generelt?
0. Har nogle få sider enten i redegørelse eller i årsrapport

1. Har en mellemlang rapport med nogle få tal
2. Har en fyldestgørende rapport og er meget beskrivende om emner Har selskabet udpeget deres vigtigste stakeholders – og er de i løbende dialog med dem?
0. Ordet stakeholder/interessenter er ikke nævnt
1. Ordet nævnt, samt de skriver man er i løbende dialog
2. Beskriver hvem stakeholders er og hvad dialog omhandler Overholder selskabet de vigtigste internationale konventioner, normer og guidelines på området?
0. GRI eller UN global Compact ikke er nævnt
1. En af dem nævnt (og man overholder dem)
2. Overholder standarder, eller har god grund til ikke at overholde I hvor stort omfang er CSR/ESG integreret i selskabets forretningsstrategi, produktudvikling og daglige beslutninger?
0. Ikke nævnt noget om strategi og integration
1. De nævner det kort
2. Indikation af at CSR i praksis er integreret i processer Går det godt/dårligt på de enkelte områder – i forhold til mål, konkurrenter, tidligere perioder?
0. Ikke opstillet måltal
1. Opgiver måltal og det går nogenlunde
2. Opgiver måltal og de når de fleste af deres mål/forbedring Træning og uddannelse af medarbejdere i forhold til CSR/ESG
0. Overhovedet ikke nævnt
1. Nævnt at man uddanner ansatte i CSR
2. Måltal sat op og man har forklaret om træningen Ansvar for CSR/ESG området
0. Intet nævnt
1. Bestyrelsen/ledelsen har ansvaret
2. Yderligere info om, hvem der har CSR-ansvar

Morten W. Langer 

Læs hele udgivelsen her 

Del artiklen: