Færre og færre danske privatinvestorer deltager på generalforsamlingerne i de store børsnoterede selskaber, viser tal fra VP Investor Services og Computershare.

Fra Computershare konstaterer direktør Michael Kjøller-Petersen, at der de seneste år generelt har væ-ret tale om faldende fysisk fremmøde på selskabernes generalforsamlinger. Mens den samlede fremmødte kapital i LargeCap selskaberne har været nogenlunde uændret omkring 60 % over de seneste fem år, er det fysiske fremmøde falder støt over årene – fra 45 % af den fremmødte aktiekapital (altså incl. fuldmagter og proxier) til 22 %. Der er altså tale om mere end en halvering af de stemmer, som er til stede fysisk på generalforsamlingerne.

Michael Kjøller-Petersen vurderer, at det faldende antal deltagere kan hænge sammen med, at en del selskaber er gået over til indkaldelse til generalforsamlingen pr. email. Og da selskaberne ikke har alle aktionærers email, er der en del, der ikke får denne varsling. ”Der er dog også en del selskaber, som sender gammeldags papirbreve til de aktionærer, de ikke har email til. Udfordringen er at selskaberne ikke automatisk får aktionærens email. Der mangler populært sagt et stykke digital motorvej hos bankerne. Derfor arbejder mange af selskaberne på at hæve emailprocenten på deres aktionærbase, så man hurtigere, billigere og nemmere kan kommunikere direkte med aktionærerne.”

Elektronisk kommunikation reducerer tilmeldingerne Fra VP Investor Services lyder samme vurdering fra Flemming Merring, Head of Investor Services: ”Omlægningen til elektronisk kommunikation har over de seneste år betydet færre tilmeldinger til generalforsamlingerne, da selskaberne kommunikerer med en mindre del af deres navnenoterede aktionærer. Investorerne skal derfor gøre en aktiv indsats selv for at opsøge information om afholdelse af generalforsamlinger.”

VP Investor Services vurderer også, at aktionærkulturen blandt danske privatinvestorer kan have lidt et tilbageslag efter finanskrisen, og endnu ikke er kommet op i samme omdrejninger som før finanskrisen. Det faldende fysiske fremmøde aktualiserer også – igen – debatten – om attraktionen for aktionærerne ved at deltage på generalforsamlingerne. Ofte lyder kritikken, at selskaberne ikke gør en særlig god indsats for at orientere dybt om selskabets udvikling og fremtidsudsigter. Er den faldende deltagelse i virkeligheden udtryk for, at generalforsamlingerne er kriseramte, og at der ikke er tilstrækkelig fornyelse?

Fra selskaberne lyder vurderingen, at der ofte er få eller ingen indlæg eller kvalificerede spørgsmål fra aktionærerne. Modsat påpeger aktionærer, at der ikke gøres særlige forsøg på at aktivere aktionærerne, eksempelvis ved at inddrage dem i selskabets overvejelser om fremtiden, lade nye bestyrelsesmedlemmer præsentere sig selv på generalforsamlingen eller lægge op til en mere åben dialog, som ikke bremses af en dirigent, som udstråler, at det hele helst skal overståes hurtigst muligt.
Eksterne aktionærforslag vedtages aldrig Opgørelserne fra VP Investor Services og Computershare viser også, at aktionærforslag fra eksterne aktionærer er sjældne, og at de aldrig vedtages. I 2014 var der en flodbølge af forslag på en stribe generalforsamlinger – fra én enkelt investor, og de led alle en krank skæbne.

Til gengæld viser opgørelserne også, at billedet er et helt andet på generalforsamlingerne i særligt MidCap selskaberne og til en vis grad i SmallCap selskaberne. I de mellemstore børsnoterede selskaber var der på sidste års generalforsamlinger en større repræsenteret aktiekapital end i LargeCap-selskaberne. I MidCap-selskaberne var 67 % af aktiekapitalen repræsenteret, og kun 6 % var udenlandske investorer gennem proxies, mens hele 61 % var fysisk fremmøde af aktionærer. Springet fra den tidligere gennemsnitlige deltagelse af kapitalen på ca. 40-50 % kan skyldes nye selskaber i MidCap indeks, eksempelvis Matas og NNIT.

Vurderingen er også, at omfanget af den fysiske generalforsamlingsdeltagelse ofte afhænger af den generelle investorinteresse for det pågældende selskab. For C20 selskaberne gælder for flere af dem, at værdiansættelserne generelt er meget høje, og at de mindre aktionærer ikke ser et stort kortsigtet kurspotentiale. Her har en del af MidCap og SmallCapaktierne uden tvivl haft større attraktion, blandt andet Zealand, Veloxis, Onexo og Bavarian.

læs hele udgivelsen her