Dette års kortlægning af den nye CEO-profil afslører, at bestyrelserne det seneste år i den grad er begyndt at fokusere på nye fremtidssikrede kompetencer hos den nye topchef. Og det er samtidig også de brancher, som aktuelt er mest udsat for forandringer fra den nye digitale verden, hvor der bliver skiftet topchef. Således er det opsigtsvækkende markant, at andelen af topchefskift er overnormal lige netop inden for den finansielle sektor, medier & forlag og inden for IT, tele og elektronik.

Som det fremgår af tabeloversigten over CEO-skift på brancher var der sidste år markant flere chefskift i netop disse brancher i forhold til deres vægtning i det samlede univers af Top 1.000 virksomheder. Den overnormale repræsentation af chefskift var 68 % inden for medier og forlag, 49 % inden for IT og tele, og 45 % i den finansielle verden.

Meget tyder således på, at 2015 blev året, hvor bestyrelserne i dansk erhvervsliv for alvor begyndte at sætte fokus på de nye kompetencer, som fremtidens topchef bør besidde. Se også artiklen om krav til den nye transformative topchef i denne udgave.

I mediebranchen er man nået ganske langt i tilpasning af forretningsmodeller til den nye digitale virkelighed med store satsninger på netaviser. Men meget tyder på, at de danske medievirksomheder ikke har været så langt fremme i skoen, at der undgås skærpet konkurrence fra udlandet. Både amerikanske Huffington Post og The Business Insider (sidstnævnte via Bonniers) har meldt deres ankomst til Danmark.

I den finansielle sektor står man uden tvivl foran en revolution, hvor nye disruptive forretningsmodeller vil blive en game changer af de helt store de næ-ste 5-8 år. Som det fremgår af en artikel i søndagens udgave af Økonomisk Ugebrev Finans/CFO venter topdirektører for landets største finansvirksomheder, at grundlaget for den traditionelle universalbank er truet på grund af automatisering og robotisering af de fleste normale bankforretninger, hvorved lønsomheden vil blive taget ud af store dele af banken. Det stiller meget store krav til topcheferne i de finansielle virksomheder, som generelt ikke har været særligt opmærksomme på den nye udvikling, især i underskoven af banker.

Noget tyder på, at der samtidig med denne udvikling, er ved at ske et skifte i de uddannelsesbaggrunde, bestyrelserne efterspørger hos de nye topchefer. Men med de merkantile uddannelser fortsat som dominerende uddannelsesbaggrund hos de nye CEO’er, er der også nye tendenser:

For det første er der dobbelt så mange nye chefer med en ingeniørbaggrund, og det kan udmærket være baseret på en øget indsigt i IT og den nye digitale verden.

For det andet er der markant flere MBA’er, som jo typisk er en overbygning på en tidligere akademisk uddannelse. MBA uddannelsen kan have givet en øget ballast i relation til de nye krav til cheferne i den digitale verden, og hvordan man navigerer i den. Endelig er det påfaldende er andelen af CEO’er med en ikke-akademisk baggrund er markant faldende, til nu kun hver tiende. Bestyrelsernes øgede brug af en systematisk søgeproces med hjælp fra en headhunter kan have fremmet denne udvikling, hvor helheden i CEO-kandidaterne også omfatter en relevant faglig uddannelse på et højt niveau. Indtil videre er det dog ikke sådan, at de nye topchefer afledt af denne udvikling er blevet yngre. Så der lægges fortsat vægt på en vis erhvervserfaring.