Langt hovedparten af de udenlandske investorer optræder ikke selv på de danske selskabers generalforsamlinger. De stemmer typisk ved at give en proxy fuldmagt til et såkaldt proxy agency, eksempelvis ISS – International Shareholder Services, eller Glass Lewiss.

Da de store internationale rådgivningsfirmaer varetager stemmeafgivningen for mange tusinde internationale investorer bliver der på generalforsamlingerne typisk stemt efter nogle faste guidelines, som de enkelte rådgivningsfirmaer fastsætter.

Herhjemme er der blandt de børsnoterede selskaber en stigende utilfredshed med, at de store proxy agencies stemmer efter en skabelon, som ofte ikke passer på særlige danske forhold, eller de enkelte selskabers særlige forhold.

Problemstillingen er også kommet på dagsordenen i...