Del artiklen:

Ejerskab og magtstrukturer i toppen af dansk erhvervsliv undergår i disse år historiske omvæltninger: I al ubemærkethed er de udenlandske professionelle investorer begyndt at anvende deres ejerandele i de store børsnoterede selskaber til at gøre deres indflydelse på generalforsamlingerne. Og det kan ikke undgå at påvirke den måde, danske virksomheder bliver drevet på de kommende årtier.

Ikke mindst forudser eksperter, at de udenlandske investorer for alvor vil træde deres synspunkter igennem, når og hvis det begynder at stramme til for store danske selskaber, hvor ledelserne ikke leverer varen i form af vækst, lønsomhed og god governance. Hovedparten af de store C20 selskaber har de seneste år performet flot, og der har ikke været meget at justere på fra ejerne, ikke mindst fordi bestyrelserne i de store selskaber har undergået en markant professionalisering.

Hidtil har de store udenlandske investorer kun ”brokket” sig lidt på generalforsamlingerne mod uhensigtsmæssige aflønningsordninger for topledelserne, selskabernes bemyndigelse til at udstede nye aktier og brud på reglerne om uafhængighed i bestyrelserne. På sigt kan man ikke udelukke, at de udenlandske ejere, som er vant til at agere i samlet flok, vil stille krav om en anden strategisk retning, udskiftning af bestyrelsesmedlemmer og/eller topdirektører.

Af de 25 selskaber i LargeCap indeks (som også omfatter C20-selskaberne) havde de udenlandske aktionærer stemmedominans ved syv generalforsamlinger i foråret 2015, og antallet stiger med stor sandsynlighed yderligere dette forår. Syv af LargeCap selskaberne har allerede fonds- eller familiedominans gennem en A-B aktiekonstruktion, eller stemmebegrænsninger som i Jyske bank. Af de resterende 18 selskaber var der altså tale om udenlandsk kontrol i knap halvdelen af dem.

VP Investor Services oplyser til Økonomisk Ugebreve, at to af de selskaber, som de administrerer stemmeafgivning for, havde udenlandsk stemme-

dominans. Og hele fem af Computershares selskaber havde udenlandsk stemmeflertal. Fra Computershare oplyser direktør Michael Kjøller-Petersen, at de udenlandske investorer typisk var meget dominerende med stemmer afgivet gennem proxy agencies, der stemmer på vegne af dem, i børsnoterede selskaber med spredt ejerkreds, altså i selskaber som eksempelvis Danske Bank, GN Store Nord og TDC.

Til gengæld var den udenlandske stemmeandel i selskaber med eksempelvis fondsdominans og/eller A/B-aktier markant mindre, typisk kun 10-20 % af stemmerne. Derfor ligger der bag det samlede gennemsnit på 24 % udenlandske proxy-stemmer i LargeCap selskaber ud af en samlet gennemsnitlig fremmødt kapital på 57 % meget store forskelle bag.

Ud fra gennemsnittet havde de udenlandske investorer en gennemsnitlig andel på 42 % på de store børsnoterede selskabers generalforsamlinger. Men gennemsnitstallet dækker over en gruppe med en udenlandsk stemmeandel på 60-80 %, og altså meget lavere i selskaber som eksempelvis A.P. Møller-Mærsk og Novo Nordisk.

Fra VP Investor Services siger direktør Morten Kierkegaard til Økonomisk Ugebrev Ledelse, at de udenlandske investorer med stor sandsynlighed hen ad vejen vil nærme sig den indflydelse, som deres faktiske investering i danske børsnoterede selskaber berettiger til.

”Især for de børsnoterede selskaber med spredt ejerkreds (og altså ikke fonds- eller familiekontrol. Red) vil de udenlandske investorer komme til at få langt større indflydelse. Bevægelsen forstærkes ikke mindst af, at mange udenlandske investorer udøver deres aktive ejerskab koordineret gennem proxy advisors. Især for udfordrede børsnoterede selskaber vil vi nok se situationer, hvor de udenlandske investorer sætter sig betydeligt mere igennem på generalforsamlingerne.”

Alene det forhold at ca. en tredjedel af de udenlandske proxy fuldmagter aldrig når frem til generalforsamlingerne, fordi de falder på tekniske formaliteter, vil øge udlandets stemmeandel de kommende år. EU Shareholders Rights directive, som ventes endeligt vedtaget i starten af 2016, har blandt andet til formål at lette grænseoverskridende stemmeafgivning. Tal fra Computershare og VP Investor Services viser, at op mod 40 % af de udenlandske stemmer afvises, før afstemning på generalforsamlingerne.

Tendensen ventes også at blive forstærket af, at EU, nationale myndigheder og best practice presser institutionelle investorer for at agere som aktive ejere, og stadig flere investorer oplyser selv, hvordan de stemmer på de enkelte selskabers generalforsamlinger.

læs hele udgivelsen her 

Del artiklen: