I årets CFO Rating i Økonomisk Ugebrev flyver Danske Banks Jacob Aarup-Andersen ind på en delt førsteplads. Det sker efter forgængeren Henrik Ramlau-Hansen indtog en plads som nummer 34 ud af 37 CFO’er i en tidligere rating. Interview med Aarup-Andersen om, hvad han gør anderledes, og hvordan han ser CFO rollen og den fremtidige investor kommunikation.

”Han er en af os.” Sådan forklarer en analytiker over for Økonomisk Ugebrev baggrunden for, at Aarup-Andersen er blevet årets højdespringer, efter at han tiltrådte som ny CFO for Danske Bank for godt et år siden. Han kom fra en position som CFO i Danske Bank-ejede Danica, men før dette arbejdede han i hedgefonde og Goldman Sachs som investeringsmand.

ØU: I vores årlige CFO Rating har du taget et bemærkelsesværdigt hop op af ranglisten i forhold til din forgænger. Hvad synes du selv, du har gjort anderledes?

JAA: ”Nu vil jeg ikke udtale mig om min forgænger. Men jeg kan sige, at mit fokus fra dag ét har været på en klar og åben kommunikation. Min baggrund fra mere end ti år på kapitalmarkederne har nok givet mig en robust ballast til forståelse af, hvad analytikerne og investorerne forventer – og hvad de synes er god og dårlig kommunikation.”

Det er lige netop det analytikerne også peger på, altså at de synes, at du er ”en af dem” med stærk forståelse af deres sprog og fokuspunkter?

”Jeg har selv siddet som investor i en årrække, og det gør, at jeg har en forståelse af, hvad der er den ”rigtige” kommunikation, og hvad analytikerne lægger vægt på. Jeg har som investor selv haft dialog med management i mange hundrede virksomheder. Så jeg har siddet med rigtig mange CEO’s og CFO’s og diskuteret deres virksomheder og strategier. Jeg ved, hvad der er afgørende for, at en analytiker kan udarbejde en ordentlig analyse. Jeg føler mig meget komfortabel med, hvad de ønsker at vide. Indtil videre er det min fornemmelse, at vi rammer en meget god tone, i forhold til behovene.”

Har du grundlæggende ændret noget i bankens overordnede IR kommunikation?

”Omkring den overordnede kommunikationsstrategi har vi ikke ændret nævneværdigt på vores tidligere praksis. Men det har nok betydet noget, at jeg har søgt at give klare og rene budskaber – og transparens, hvor vi er på vej hen med på de nøgletemaer, som vi ved er vigtige for analytikerne, altså på kapitalsiden, indtjeningsdrivere og på omkostningssiden. Her guider vi ret detaljeret og ret hyppigt. Sidste år var vi ude flere gange og justere vores guides både op og ned på forskellige parametre.”

Ser du ændringer i jeres generelle åbenhed over for analytikerne i forhold til tidligere, hvor det nogle gange var svært at trænge gennem til den tidligere CFO, siger analytikerne?

”Jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes at vi har en meget åben og ærlig dialog. Både jeg og teamet stiller os meget til rådighed, og vi forsøger også at have en proaktiv indsats.”

Ser du nogen grundlæggende trends i, hvordan børsnoterede selskaber kommunikerer med deres finansielle stakeholdere, som vil ændre indholdet i den nuværende kommunikation?

”Jeg tror, at store børsnoterede selskaber skal arbejde på at tage den finansielle kommunikation til næste niveau. Dermed mener jeg, at vi skal blive bedre til at fortælle mere om de underliggende indtjeningsdrivere i forretningen. Vi skal også blive bedre til at tale om de strategiske risici, som ligger foran os, og hvilke udfaldsrum vi har på 3-5 års sigt. I dag kommer det ofte til at handle om, hvad der sker næste kvartal, fordi der er meget kortsigtet fokus.”

Ved din tiltrædelse som CFO i Danske Bank var der blandt investorer en vis skepsis omkring hvorvidt du som investeringsmand kunne håndtere CFO funktionen, ikke mindst fordi dagens CFO jo typisk også har ansvar helt ind i den strategiske hjertekugle i virksomheden?

”Jeg synes, at det er helt fair. Man kan sige, at jeg kom fra en anden CFO rolle i Danica Pension, så det var ikke helt nyt for mig. Danske Bank er jo børsnoteret, så jeg var også ydmyg overfor rollen i starten, da der var en anden kompleksitet og andre krav til mig. Jeg ved godt, at jeg er en ung mand (38 år. red). Så jeg er glad for, at det ikke tyder på, at der er denne nervøsitet længere.”

Læs resten af artiklen her.

DEL