Langt hovedparten af de danske pensionskasser og andre institutionelle investorer er åbne over for at investere danskernes pensionsopsparing i tobaksvirksomheder, og den liberale holdning til tobak er langt mere udpræget herhjemme end i de øvrige nordiske lande og især i forhold til amerikanske pensionskasser.

For den kommende IPO i Scandinavian Tobacco Group kan danske storinvestorer altså komme til at løfte en stor andel af de 3-4 mia. kr., som der antageligt skal sælges aktier for. Som danske konsortiebanker i emissionen deltager Nordea og Carnegie, som også selv har betydelig placeringskraft i egne investeringsforeninger, pensionspuljer og anden asset management.

Herhjemme boykotter blandt andet Lægernes Pensionskasse og PKA investeringer i tobak, mens stort set alle andre...