Udenlandske professionelle investorer, som i december 2015 ejer 56,7 % af aktiekapitalen i danske børsnoterede selskaber, er nu for alvor begyndt at stemme på de danske selskabers generalforsamlinger. På generalforsamlingerne sidste forår havde de udenlandske investorer via et stemmeflertal tilsammen kontrol over syv C20-selskaber og Large Cap-selskaber, oplyser VP Investor Services og Computershare, som administrerer stemmefuldmagter for alle de store danske børsselskaber.

Eksperter forventer, at stadig flere af de store børsnoterede selskaber vil blive ”overtaget” af udenlandske stemmeflertal, og de udenlandske investorer får dermed i realiteten kontrol over valg til bestyrelsen, kapitalforhold og den strategiske retning i stadig flere selskaber.

Opgørelserne viser, at de udenlandske investorer på sidste års generalforsamlinger var repræsenteret med en samlet stemmeandel på 36 %. Andelen ventes at fortsætte med at stige de kommende år, så de udenlandske investorer i realiteten overtager kontrollen med flere og flere danske selskaber, med en spredt ejerkreds. Tallene fra VP Investor Services og Computershare indikerer, at den udenlandske dominans på generalforsamlingerne kan komme til at stige meget hurtigt de kommende år. Mellem 30 og 40 % af de fuldmagter, som afgives af udenlandske pensionskasser og investeringsfonde erklæres nemlig ugyldige på grund af tekniske vanskeligheder.

Med gennemførelse af EU’s aktionærdirektiv kan hindringerne blive lettet. Når og hvis situationen opstår, at der ikke længere vil blive afvist indsendte fuldmagter, vil mellem 55 og 60 % af stemmerne på generalforsamlingerne være på udenlandske hænder.

Både VP Investor Services og Computershares tal viser også, at mindre private aktionærers deltagelse på de danske generalforsamlinger er faldende. Til gengæld er udlandets deltagelse stigende, blandt andet på grund af et generelt pres på institutionelle investorer for fremme af aktivt ejerskab, stewart ship codes for professionelle investorer og myndighedsregulering, herunder åbne offentlige voting records.

Med andre ord er udenlandske investorer stille og roligt ved at gøre deres indflydelse gældende i de største danske virksomheder. Groft sagt kan man opfatte det som et snigende salg til udlandet af store danske erhvervsvirksomheder. Men det behøver ikke nødvendigvis at være negativt, så længe de udenlandske investorers aktive ejerskab er ansvarligt og indsigtsfuldt. Et emne, der også er til debat i toppen af dansk erhvervsliv.

Læs resten af temaet om Generalforsamling 2016 og status på det aktive ejerskab på siderne 9-12.

Morten W. Langer

Læs hele udgivelsen her