Mens de danske og europæiske myndigheder presser på for at institutionelle investorer skal være mere aktive ejere overfor de selskaber, de investerer i, bl.a. ved at stemme på generalforsamlingen, går det den stik modsatte retning i USA, skriver direktør Erik Alhøj fra Engagement International i denne kommentar. 

Med en parallel til det populære amerikanske tvdrama om finanskrisen, ”Too big to fail”, spørges der nu, om de amerikanske selskaber er blevet ”too big to listen”.

I det nye europæiske ”Shareholder Directive” og de nye danske anbefalinger om aktivt ejerskab fra Komiteen for God selskabsledelse opfordres institutionelle investorer til at være mere aktive ejere, bl.a. gennem deres stemmeafgivning. Det sker allerede i stærkt stigende omfang overalt i...