Selvom danske revisorer er de mindst uafhængige i EU, målt efter omfanget af anden rådgivning end revision, lægger regeringen nu op til en lempelse af reglerne for revisoruafhængighed. Det sker ved at friholde flere store virksomheder for særlige uafhængighedskrav.

Lempelsen kommer overraskende i kølvandet på implementering af et EU–direktiv, som egentlig skulle stramme op på revisors uafhængighed efter de mange revisorskandaler efter finanskrisen.

Som beskrevet i en artikelserie i Økonomisk Ugebrev Ledelse har det hele tiden ligget i kortene, at revisorbranchens (især FSR og PWC’s) stærke lobby via Revisorkommissionen og direkte over for Erhvervsministeriet fik presset svage danske uafhængighedsregler igennem, selvom det på ingen måde vil fremme offentlighedens...