Del artiklen:

Lukningen af Rådet for Samfundsansvar er sket på en stærkt kritisabel måde. Det mener flere medlemmer af det nu nedlagte råd. Rådet har nemlig ikke fået mulighed for at afvikle mandatperioden med hverken afsluttende redegørelse for de seneste tre års arbejde eller resultater og anbefalinger til regeringens rammepolitik for erhvervslivets samfundsansvar.

Det nye tidsskrift Erhvervsfilosofi.dk erfarer, at erhvervsminister Troels Lund Poulsen bad Erhvervsministeriet aflyse de ellers planlagte afsluttende møder i henholdsvis september og november, hvor netop redegørelse for mandatperioden og anbefalinger skulle have været på dagsordenen. Aflysningerne skete uden yderligere forklaring, og først medio november modtog rådets medlemmer et brev fra ministeren om den permanente nedlæggelse. I brevet skriver Troels Lund Poulsen blandt andet: ”Rådets gode arbejde med CSR vil selvfølgelig indgå i den fremtidige erhvervs- og vækstpolitik.”

Regeringen kan selvsagt ikke drage nytte af rå- dets arbejde, eftersom den selv har nedlagt rådet, før det fik mulighed for at udarbejde en redegørelse og komme med sine anbefalinger. Meget tyder således på, at regeringen slet ikke har haft til hensigt at bringe de erfaringer og den viden, rådet har erhvervet sig gennem de seneste tre år, i spil.

Undren over lukningen Rådets næstformand, generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl, undrer sig også over den måde, lukningen er sket på: ”Jeg har skrevet til ministeren, at jeg stiller mig til rådighed som næstformand for at afslutte arbejdet, men jeg har ikke fået noget yderligere svar end det brev, som alle medlemmer har modtaget. For mig havde det været mest naturligt, at rådet havde fået lov til at afslutte og konkludere på sit arbejde. De sidste møder var afsat til at samle op på de resultater og initiativer, vi har gennemført, og give råd til regeringen. Danmark har i henhold til OECD-regler en forpligtelse til at have en eller anden form for råd. Hvordan regeringen fremover vil løse det, ved jeg ikke,” siger Anders Ladekarl til Erhvervsfilosofi.dk.

Anders Ladekarl finder det sært, at regeringen på den ene side taler erhvervslivet op som løsningen på en lang række samfundsudfordringer, som relaterer sig til CSR-området, men samtidig ikke ønsker at forholde sig til den dialog, som rådet er platform for.

”Rådets medlemmer har ofte været uenige, men min vurdering er, at dialogen mellem ngo´er, erhvervsliv og interesseorganisationer har flyttet sig, og at aktø-rerne på rådets møder gennem de sidste tre år har fået større gensidig forståelse for hinanden og begrebet samfundsansvar. Jeg synes, det virker modsætningsfyldt, at regeringen på den ene side ofte taler om erhvervslivets samfundsansvar og på den anden side nedlægger et forum med samme formål uden præcis at formulere, hvad man så vil,” siger Anders Ladekarl.

Erhvervsfilosofi.dk erfarer, at ingen af rådets medlemmer har været inddraget i lukningen, og beslutningen er alene truffet af ministeren uden foregående drøftelser med eller orientering af rådets medlemmer. ”Det ville have været hensigtsmæssigt, om ministeren havde givet sig tid til en sidste dialog med rådet, så værdifuld viden og års arbejde ikke gik tabt. Min vurdering er, at ministeren ved sin tiltrædelse på egen hånd har konkluderet lukningen uden at have fundet det nødvendigt at gå i dialog med rådet om fremtiden,” siger Anders Ladekarl.

Minister lover ny indsats i 2016 Ministeren oplyser i brevet til medlemmerne: “Konkret er regeringen i færd med at se på, hvordan vi kan fortsætte dialogen med virksomheder og interessenter om virksomhedernes arbejde med at tage samfundsansvar og de socialøkonomiske virksomheders arbejde med at skabe lokal vækst på en måde, der skaber størst mulig værdi for den enkelte virksomhed og samfundet. Jeg forventer at kunne præsentere en ny indsats i begyndelsen af 2016.”

Og der er mange spørgsmål relateret til virksomhedernes samfundsansvar, som kræver opmærksomhed og dialog. Det netop afsluttede COP21 samt hele flygtningeproblematikken er begge områder, hvor erhvervslivets ansvar italesættes af regeringen som en vigtig del af løsningen. Også i relation til diskussionen om, hvorvidt selskabers skatteindbetalinger skal indgå som et samfundsansvarligt spørgsmål eller kun skal betragtes som en ren økonomisk disciplin, er et vigtigt område, der kræver et fokus – ikke blot i Danmark, men også globalt. Læs resten af artiklen HER

Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Erhvervsfilosofi. dk og redaktør Joachim Kattrup

læs hele udgivelsen her

Del artiklen: