Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind

Abonnements- og Handelsbetingelser

Opdateret 1. september 2021

Abonnementsbetingelser

Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for alle abonnementer købt hos Økonomisk Ugebrev A/S. Når du køber et abonnement eller andre varer/ydelser, accepterer du samtidig abonnementsbetingelserne, som vi forudsætter, du har læst forud for købet.
Adgang til Økonomisk Ugebrevs digitale tjenester er personlig og giver adgang for én bruger, medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med abonnementstegningen.

Økonomisk Ugebrev forbeholder sig ret til midlertidigt eller permanent at suspendere den digitale adgang ved misligholdelse af betingelserne. Dette kan ske med eller uden varsel og uden yderligere forpligtelser over for kunden. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.

Listepriserne reguleres en gang årligt. Abonnementet kan være solgt med rabat ifm. kampagner eller under andre hensyn. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt skriftligt. Produktet er ikke momsbelagt.

Abonnementet er personligt, og fordele, der måtte være inkluderet i abonnementet som eksempelvis adgang til konferencer og briefings samt rabat på uddannelser, kan ikke overdrages til andre.

Vores gratis prøveforløb er uforpligtende. Du accepterer dog, at vi kontakter dig med et uforpligtende tilbud om abonnement.

Økonomisk Ugebrev fraskriver sig ansvaret for enhver skade, der måtte blive påført abonnenten i henhold til produktansvarslovens bestemmelser.

Betalingsvilkår Abonnement

Faktura fremsendes pr. e-mail sammen med den næstkommende udgivelse med påført abonnementsperiode og rettidig betalingsfrist. Betalingsfristen for abonnementsopkrævninger 8 dage, medmindre andet er aftalt skriftligt. Inden udløbet af en periode udsender vi en opkrævning for den kommende periode; alle abonnementer er således forudbetalt.
Alle abonnementer fornys automatisk, medmindre andet er oplyst. Økonomisk Ugebrev forbeholder sig ret til at ændre i den til en hver tid gældende prisliste. En sådan ændring adviseres senest 14 dage før ikrafttrædelse og vil gælde for alle nye abonnementer samt ved fornyelse af perioder under eksisterende abonnementer.
Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes der rykkerskrivelser, og abonnementet suspenderes, indtil det skyldige beløb er betalt. Udebliver betaling fortsat, trods fremsendelse af rykkerskrivelser, overgives sagen til inkasso.

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Økonomisk Ugebrev A/S (Forbindelsesvej 12, 2 TV, 2100 København Ø) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring. (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret indenfor 14 dage, refunderer vi seneste betaling senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Opsigelse

Abonnementer forudbetales altid og løber, indtil de opsiges. Abonnementer kan til enhver tid opsiges til udløb af den forudbetalte periode. For abonnementer med en aftaleperiode på en måned er opsigelsesvarslet dog slutning af indeværende måned. Ved refusion fratrækkes et administrationsgebyr. Opsigelsen skal meddeles til Økonomisk Ugebrevs kontakt mail: [email protected]. Du kan altid se status på dit abonnement via selvbetjeningen. Det er således ikke tilstrækkeligt at undlade at betale fakturaen.

Kontakt Abonnement

Ændringer i abonnement sker ved at sende en e-mail til [email protected] eller ringe til Kundeservice på tlf. +45 70 23 40 10

Kommunikationsvilkår

Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails og sms’er fra Økonomisk Ugebrev vedrørende tekniske problemer, betaling, levering, ændringer af abonnementsvilkår m.m. Derudover vil du modtage velkomstmails og sms’er i forbindelse med dit køb, ligesom du får tilsendt tilbud om fordele og nye abonnementsformer, hvis du en dag stopper dit abonnement.

Endvidere vil Økonomisk Ugebrev kunne kontakte dig via e-mails, telefonopkald og sms’er vedrørende redaktionelle historier og temaer, kundefordele, nye abonnementsmuligheder og tilbud på Økonomisk Ugebrevs egne lignende produkter og ydelser. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage disse ved at afmelde i selve e-mailen eller sms’en. Du kan også kontakte Kundeservice med besked om afmelding, jf. markedsføringslovens regler herom.

Annoncematerialer

Online annoncemateriale skal være modtaget inden kl. 10.00, 5 hverdage før kampagnens påbegyndelse på [email protected].

Annoncebannere til Økonomisk Ugebrevs sites må ikke udformes på en måde, som kan forveksles med redaktionelt indhold. Såfremt denne regel tilsidesættes, forbeholder redaktionen sig ret til uden varsel at fjerne annoncebanneret fra sitet.

Bannere på Økonomisk Ugebrevs sites hostes via AdButler.

Digitalt annoncemateriale modtages som: PNG/PDF filer

Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt og være Økonomisk Ugebrev i hænde senest 10 arbejdsdage før annoncedeadline. Såfremt Økonomisk Ugebrev efter materialedeadline modtager anmodninger om ændringer af annoncer, bortfalder reklamationsretten for annoncefejl, der er afstedkommet heraf.

Indsigelser vedrørende eventuelle annoncefejl skal ske skriftligt og være Økonomisk Ugebrev i hænde senest 8 dage efter udgivelsesdatoen. Såfremt aftalte indrykninger ifølge en ordrebekræftelse ikke overholdes inden for et år, tilbagefaktureres eventuelle rabatter til gældende listepris.

Alle reklamationsrettigheder bortfalder, såfremt de angivne frister overskrides.

Generelle betingelser for partnerskaber på events: Tilmelding til Økonomisk Ugebrevs events & konferencer er bindende, og kan senest annulleres 1 måneder før afholdelse.

Betalingsbetingelser annoncering

Den normale kredittid for annoncering og årsaftaler er netto kontant fra fakturadato +8 dage, medmindre andet er aftalt særskilt.

Den normale kredittid for event & konferencer er netto 8 dage fra fakturadato fremsendt ca. 30 dage inden afholdelse.

Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder Økonomisk Ugebrev sig ret til at opkræve et rykkergebyr og beregne en rente på 1,5 % pr. måned. Udebliver betaling fortsat, trods fremsendelse af rykkerskrivelser, overgives sagen til inkasso. Alle priser er ekskl. moms, medmindre andet angives.

Økonomisk Ugebrevs ejerskab og kundens brugsret:

Økonomisk Ugebrev har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og andre data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne.

Økonomisk Ugebrev ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

Du/din virksomhed har ret til at bruge Økonomisk Ugebrev produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger.

Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra Økonomisk Ugebrev af dig/din virksomhed. Information forefindes under Privatlivspolitik.

Efter videregivelse til dig opbevarer og behandler Økonomisk Ugebrev fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne.

Økonomisk Ugebrev bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som Økonomisk Ugebrev behandler i forbindelse med produkterne.

Ophavsret

Ethvert indhold i de af Økonomisk Ugebrevs leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig og må printes til personligt forbrug. Anden anvendelse af indhold i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra Økonomisk Ugebrev.

Behandling af persondata

Oplysninger, du afgiver, når du tegner et abonnement hos Økonomisk Ugebrev eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af Økonomisk Ugebrev. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og brug af vores produkter.
Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger og privatlivspolitik på https://ugebrev.dk/cookie-og-privatliv/

Force majeure

Økonomisk Ugebrev er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.

Ansvarsbegrænsning

Økonomisk Ugebrev er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følge-skader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Økonomisk Ugebrev er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. For digitalt indhold giver Watch Medier ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank