I et konkurrencepræget marked ser William Demant Holding (WDH) ud til at have ramt en guldåre med det nyeste produkt Oticon Opn. Det løfter indtjeningen i 2017 betydeligt.

WDH havde mistet mere end 20 procent af sin værdi i løbet af et halvt år, da selskabets aktiekurs d. 8. december 2016 ramte bunden i 113 DKK.

En væsentlig del af forklaringen skal findes i det marked, som WDH opererer på. WDH er blandt verdens største producenter af høreapparater, og dette marked er domineret af ganske få producenter i hård konkurrence. Det stiller store krav til udviklingen af nye produkter, hvor det er helt afgørende, at man hele tiden er i stand til at tilbyde kunderne noget nyt og bedre.

Det betyder på den ene side, at de dominerende selskaber i kraft af deres størrelse har en...